Στα επόμενα στάδια περνά η διαδικασία επιλογής των διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών Νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών, μετά τη γραπτή δοκιμασία που δυσκόλεψε την πλειοψηφία των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν.

Πριν από λίγα 24ωρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων διοικητών που εξετάστηκαν σε τεστ δεξιοτήτων το Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου. Επόμενο βήμα είναι ο εξονυχιστικός έλεγχος των πτυχίων των υποψηφίων που κατέλαβαν τις 15 πρώτες θέσεις από τις αρμόδιες Επιτροπές που έχουν συσταθεί για την επιλογή των τελικών προσώπων στο «τιμόνι» νοσοκομείων και ΥΠΕ.

Σε περίπτωση μη συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχονται τα δικαιολογητικά αντίστοιχου αριθμού υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης, εφόσον υπάρχουν.

Στη συνέχεια, σειρά έχει η μοριοδότηση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων και των προσόντων εμπειρίας για τους 15 υποψήφιους που προκρίθηκαν στη γραπτή εξέταση, και, κατόπιν προσθήκης της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, κατάρτιση των προσωρινών πινάκων ανά προκηρυσσόμενη θέση.

Θα ακολουθήσει εξέταση τυχόν ενστάσεων και έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ανά προκηρυσσόμενη θέση. Έπειτα, θα κληθούν σε συνέντευξη οι επτά υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, προκειμένου να καταρτιστεί πίνακας με τους τρεις επικρατέστερους ανά προκηρυσσόμενη θέση. Την τελική επιλογή θα κάνει ο Υπουργός Υγείας, όπως ορίζει η διαδικασία.

Ο νέος τρόπος επιλογής διοικήσεων στο Δημόσιο είναι καινοτόμος και πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Το ΑΣΕΠ έχει βασικό ρόλο, με σκοπό η επιλογή να γίνεται αξιοκρατικά, χωρίς τον κομματικό χαρακτήρα με τον οποίο γινόταν έως σήμερα. Απαιτείται ακόμη αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να τοποθετηθούν στις θέσεις τους οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές. Θα προηγηθούν οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών μέσα στο καλοκαίρι, ενώ οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων εκτιμάται ότι θα μπορούν να μπουν στα νοσοκομεία τον Σεπτέμβριο.

Τα γραπτά τεστ ήταν το στάδιο – πρόκληση, καθώς οι υποψήφιοι δυσκολεύτηκαν αρκετά και δεν κατάφεραν να αποδώσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι από τους 1.034 υποψηφίους είχαν βαθμολογία κάτω από τη βάση. Οι υποψήφιοι διοικητές εξετάστηκαν σε τρεις ενότητες Παραγωγικού Συλλογισμού, Επαγωγικού Συλλογισμού και Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων.

Ο διαγωνισμός ήταν ηλεκτρονικός, γεγονός που στην πράξη φάνηκε να δυσκολεύει αρκετούς, ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας εξεταζόμενους. Όλοι, ωστόσο, όπως παραδέχονταν μετά την ολοκλήρωσή του, πιέστηκαν πολύ για να ανταποκριθούν στα χρονικά όρια που είχαν τεθεί. Ενδεικτικά, ανέφεραν ότι κλήθηκαν να απαντήσουν στις 18 ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας σε 24 λεπτά, χρόνος που αξιολογήθηκε ως λίγος.

Οι περισσότεροι διοικητές είχαν μελετήσει τα δείγματα των γραπτών τεστ που είχε αναρτήσει το ΑΣΕΠ, Αρκετοί, μάλιστα, είχαν παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα σε φροντιστήρια. Παρ’ όλα αυτά, ο διαγωνισμός τους δυσκόλεψε πολύ, γεγονός που δείχνει πόσο υψηλά ανεβάζει η κυβέρνηση τον πήχη διοίκησης των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομεία – Διοικήσεις: Πού οφείλεται το κύμα απομακρύνσεων – Πότε θα αντικατασταθούν οι διοικητές

Διοικητές ΕΣΥ: Πόσο αυξάνονται οι αποδοχές και οι αποζημιώσεις τους

Νοσοκομειακοί γιατροί: Διευθυντής κλινικής παίρνει το 40% του μισθού ενός διοικητή ΕΣΥ