Να μειώσει το υψηλό ποσοστό θνητότητας και αναπηρίας από εγκεφαλικό επεισόδιο που έχει η χώρα μας στην Ευρώπη επιδιώκει το Υπουργείο Υγείας μέσα από τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου 17 Μονάδων Εγκεφαλικών.

Το σχέδιο αντιμετώπισης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων που στοχεύει όχι μόνο στο κρίσιμο στάδιο να σωθούν ζωές, αλλά και στη φροντίδα των προβλημάτων που αφήνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως είναι μόνιμες αναπηρίες, παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα εγκεφαλικά αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου και την πιο συχνή αιτία αναπηρίας παγκοσμίως προξενώντας μια συνεχώς αυξανόμενη επιβάρυνση στους Έλληνες πολίτες. Καταγράφονται 57.000 εγκεφαλικά ανά έτος και ένας στους έξι πολίτες της χώρας μας κινδυνεύει να υποστεί εγκεφαλικό κάποια στιγμή στη ζωή του.

Η Ελλάδα παρουσιάζει, επίσης, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας και υπολειμματικής αναπηρίας μετά από εγκεφαλικό στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, καταγράφονται 11.300 θανατηφόρα εγκεφαλικά/έτος και 14.000 εγκεφαλικά με υπολειμματική αναπηρία/έτος. Αυτό σημαίνει ότι 14.000 άτομα αναγκάζονται να διάγουν το υπόλοιπο της ζωής τους με συνοδό αναπηρία που μπορεί να αφορά στις κινητικές λειτουργίες, την επικοινωνία, τις γνωστικές ή συναισθηματικές ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου. Το κόστος ενδονοσοκομειακής νοσηλείας ανέρχεται σε 206.625.000€ και αναμένεται σημαντική αύξηση καθώς γηράσκει ο πληθυσμός.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόστος που σχετίζεται με το εγκεφαλικό έχει αυξηθεί στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ/έτος και οι εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση της επίπτωσης (κατά 34%) και του κόστους των εγκεφαλικών (κατά 44%) έως το 2040 λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας, μεγάλο μέρος αυτών των επιπτώσεων μπορεί να ελαττωθεί με κατάλληλες επενδύσεις και οργάνωση των υπηρεσιών υγείας για την βελτιστοποίηση της πρόληψης, θεραπείας, υποστήριξης και φροντίδας των ασθενών με εγκεφαλικό.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Εγκεφαλικά, το οποίο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συστήνεται το 90% των ασθενών με εγκεφαλικό να λαμβάνουν περίθαλψη σε ειδικές μονάδες εγκεφαλικών. Έτσι, δημιουργείται Εθνικό Δίκτυο 17 μονάδων εγκεφαλικών, με έξι κλίνες ανά μονάδα, το οποίο θα καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Χιλιάδες ασθενείς θα νοσηλεύονται ετησίως με προσδοκώμενο όφελος λιγότερους θανάτους από εγκεφαλικά ετησίως, λιγότερους ασθενείς με αναπηρία και ισάριθμα λιγότερες νοσηλείες ασθενών σε κέντρα αποκατάστασης.

Οι μονάδες εγκεφαλικών αποτελούν Τμήματα αυξημένης φροντίδας του Νοσοκομείου που νοσηλεύουν αποκλειστικά ασθενείς με εγκεφαλικό και παρέχουν 24ωρη ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης (Monitoring), διαγνωστικών εξετάσεων, και θεραπευτικής παρέμβασης.

Η λειτουργία τέτοιων μονάδων εγκεφαλικών έχουν αποδείξει σε κάθε σύστημα υγείας όπου εφαρμόστηκαν την ικανότητά τους να ελαττώνουν τη θνησιμότητα, να αυξάνουν την ανεξαρτησία μετά το εγκεφαλικό και τελικά να μετριάζουν το συναισθηματικό και οικονομικό κόστος για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Αυτές οι μονάδες διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν εξειδικευμένη, έγκαιρη, ολοκληρωμένη και με επίκεντρο τον ασθενή φροντίδα.