Η ιατρική στο πεδίο της καταπολέμησης σοβαρών νοσημάτων, όπως ο καρκίνος, σημειώνει σημαντική πρόοδο, η οποία επιφέρει αλλαγές τόσο στον τομέα της δημόσιας υγείας όσο και στις ασφαλιστικές εταιρίες. Ενώ ο αριθμός των ασθενών παραμένει υψηλός, η αυξανόμενη αποτελεσματικότητα των ιατρικών πρωτοκόλλων και θεραπειών συμβάλλει στη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας, φέρνοντας νέα ελπίδα για τους πάσχοντες. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρίζουν τη νέα πραγματικότητα και προσαρμόζουν τις πολιτικές τους, επαναπροσδιορίζοντας τα κριτήρια κάλυψης για τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο.

Παλαιότερα, η ιστορία ενός ασθενούς με καρκίνο αποτελούσε σχεδόν αδιαπέραστο εμπόδιο για την ασφάλιση υγείας, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες έθεταν αυστηρά και περιοριστικά κριτήρια. Σήμερα, όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει δραστικά. Ενώ πλέον η συζήτηση γύρω από την ασφάλιση τέτοιων νοσημάτων είναι πιο ανοικτή, οι ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρίζουν τις ανάγκες αυτών των ασθενών και προσφέρουν αντίστοιχα προγράμματα, εάν έχει περάσει μια συγκεκριμένη περίοδος, συνήθως πενταετία, από την ολοκλήρωση της θεραπείας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο ασθενής είναι ήδη καταχωρημένος σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας και αρρωστήσει, τότε οι ιατρικές δαπάνες καλύπτονται πλήρως, όπως και για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, το «δικαίωμα στη λήθη» αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου, απαγορεύοντας τη συνεκτίμηση του ιστορικού του καρκίνου μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη θεραπεία. Αυτό έχει επιπτώσεις και στην Ελλάδα, όπου πρωτοβουλίες της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και της κυβέρνησης συντονίζουν τις προσπάθειες τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών για τη δημιουργία υποδομών που θα υποστηρίζουν τη χορήγηση δανείων και την ασφάλιση αυτών των δανείων, αναγνωρίζοντας και υπερβαίνοντας τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει οι προηγούμενες γενιές ασθενών.

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα: Δείτε όλες τις παροχές που περιλαμβάνει

Ακτινοθεραπείες: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την αποζημίωσή τους

Καρκίνος Mαστού: Δείτε όλες τις καλύψεις του ασφαλιστικού συμβολαίου υγείας