Η τρίτη ηλικία και οι ανάγκες υποστήριξης της υγείας της με παροχές υψηλού επιπέδου απασχολούν ιδιαίτερα τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιριών. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής συσχετίζεται τόσο με τον υγιεινό τρόπο ζωής όσο και με τις παροχές υγείας, οι οποίες στην τρίτη ηλικία είναι στατιστικά πιο αναγκαίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ιδιωτική ασφάλιση έχει ξεκινήσει να δραστηριοποιείται προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτή την περίοδο της ζωής τους.

Τα υφιστάμενα προγράμματα υγείας, που δημιούργησε και ανέπτυξε η ιδιωτική ασφάλιση τα τελευταία χρόνια, ακολούθησαν μια αυξητική τιμολογιακή πορεία ως ετησίως αναπροσαρμοζόμενα. Αυτή η πρακτική δυσκόλεψε τη διατήρησή τους από ανθρώπους που πέρασαν στην περίοδο συνταξιοδότησης. Η δυσκολία διατήρησής τους συχνά οδηγεί σε διακοπή τους. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που ανήκουν στην τρίτη ηλικία συχνά δυσκολεύονται να συνεχίσουν το συμβόλαιο που είχαν ξεκινήσει προ ετών.

Προσιτές τιμές

Για να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα, όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν πιο προσιτές τιμολογιακές λύσεις με προγράμματα που ταιριάζουν στους ανθρώπους που βρίσκονται στην συνταξιοδοτική περίοδο. Οι ανάγκες τους, ψυχολογικές και αντικειμενικές, είναι αυξημένες για την απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους σε θέματα υγείας. Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος αναγκαίων εξετάσεων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και απευθύνονται σε άτομα που υπερβαίνουν το 65ο έτος ηλικίας. Το σημαντικό είναι ότι το κόστος τους είναι προσιτό για το μέσο επίπεδο σύνταξης που δίδεται από το κράτος και, άρα, μπορούν να αποκτηθούν.

Ενδεικτικά, τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν συνήθως (ανά εταιρεία διαφοροποιούνται) απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς, ακόμα και κατ’ οίκον, εξετάσεις και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, καθώς και διάφορες άλλες παροχές χρήσιμες στην περίοδο της συνταξιοδοτικής ηλικίας. Το συνολικό πλεονέκτημα είναι ότι προσφέρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας χωρίς καθυστερήσεις και εμπόδια, με την ευκολία που έχει ανάγκη η τρίτη ηλικία, συμβάλλοντας έτσι σε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής.

Τα προγράμματα αυτά είναι πολύ χαμηλού κόστους και ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες τα συνδυάζουν με άλλα προγράμματα που διαθέτουν, διευρύνοντας έτσι τις παροχές τους. Να σημειωθεί ότι αναφερόμαστε σε εξωνοσοκομειακές καλύψεις και όχι σε νοσηλείες.

Διαβάστε επίσης:

Τρίτη Ηλικία: Τα ασφαλιστικά προγράμματα για την «ώρα ανάγκης» και την ευπρεπή διαβίωση

Ασφάλεια Ζωής: Λύσεις για να εξασφαλίσετε τους αγαπημένους σας

Iδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Οκτώ λόγοι να το επιλέξετε