Μια νέα τάση διαφαίνεται στα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας η οποία δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να αποκτηθούν ευκολότερα παρέχοντας στους κατόχους τους την πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία.

Η τάση αυτή ονομάζεται capitation και «καθοδηγείται» από τις ασφαλιστικές εταιρείες ως διέξοδος στις ανατιμήσεις που τα τελευταία χρόνια γίνονται στις ιδιωτικές παροχές υγείας οι οποίες επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τα ασφάλιστρα και σταδιακώς τα κάνουν απαγορευτικά για μεγάλο εύρος οικογενειακών εισοδημάτων.

Τα προγράμματα αυτά τα δημιουργούν οι ασφαλιστικές σε συνεργασία με συγκεκριμένα ιδιωτικά νοσοκομεία και αποτελούν μια αποκλειστικά μεταξύ τους συμφωνία για παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους που τα έχουν.

Για τα προγράμματα αυτά έχει συμφωνηθεί μεταξύ ασφαλιστικής και ιδιωτικού νοσοκομείου συγκεκριμένο κόστος για τις όποιες παροχές περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό πρόγραμμα -συμβόλαιο. Ο κάτοχος του συγκεκριμένου προγράμματος πηγαίνει στα  συγκεκριμένα νοσοκομεία (συμβεβλημένα) όταν αντιμετωπίζει κάποιο θέμα υγείας και εκεί απολαμβάνει τις ιδιωτικές παροχές υγείας όπως επεμβάσεις και νοσηλεία.

Από την πλευρά του ιδιωτικού νοσοκομείου παρέχεται στον ασφαλισμένο ό,τι προβλέπει η συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία. Όμως σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τα όσα περιγράφονται στο ασφαλιστικό συμβόλαιο, τότε τα κόστη των εκτός συμβολαίου παροχών καλύπτονται από τον ίδιο.

Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά που ποικίλλουν αποτελούν ένα βασικό όχημα για τη χρήση ιδιωτικής υγείας. Να σημειωθεί ότι οι πολίτες που ενδιαφέρονται για κάποιο σχετικό και οικονομικά προσιτό πρόγραμμα οφείλουν να τα ερευνήσουν σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και να δουν ποιο είναι αυτό που τους καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο.

Διαβάστε επίσης:

Tips για όσους αναζητούν το πιο φθηνό ασφάλιστρο

Πόσο κοστίζει ένα συμβόλαιο υγείας – Οι παράγοντες που αυξάνουν τα ασφάλιστρα

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Όλοι οι τρόποι για πιο οικονομικά ασφάλιστρα