Η πώληση ασφαλιστικών συμβολαίων on line αποτελεί μια εξέλιξη των τελευταίων ετών, με το διαδίκτυο να διευκολύνει τη διαδικασία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο αγοράς κάποιου ασφαλιστικού συμβολαίου, παρότι η πλειονότητα των πολιτών συνεχίζει την πεπατημένη και συνάπτει τα ασφαλιστικά του συμβόλαια μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Κυριαρχεί όμως πάντα ένα ερώτημα: τελικά τα on line ασφαλιστικά προγράμματα, είναι για όλες τις περιπτώσεις ασφάλισης και μπορεί ο καθένας να ακολουθήσει αυτή την διαδικασία;

Στο παραπάνω ερώτημα μπορούμε να πούμε ότι όταν τα ασφαλιστήρια είναι «τυποποιημένα» όπως για παράδειγμα στην ασφάλιση οχήματος, τότε πράγματι μπορεί ο καθένας να αγοράσει ένα συμβόλαιο μέσω internet. Μάλιστα, δεν είναι και απαραίτητο να γνωρίζουμε καλά την τεχνολογία, αφού οι πλατφόρμες που υπάρχουν παρέχουν ευκολίες στην σύγκριση και αναφέρουν με ευκρίνεια την τιμή η οποία συχνά αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον ενδιαφερόμενο αγοραστή. Συνεπώς, είναι σχετικά εύκολο να εντοπίσει ο ενδιαφερόμενος  τα πακέτα προσφορών και να συγκρίνει παροχές και τιμές.

Όταν, όμως, πρόκειται για πιο σύνθετα ασφαλιστικά προϊόντα όπως είναι τα συμβόλαια Υγείας, τα Αποταμιευτικά, τα Περιουσίας και άλλα αντίστοιχα όπου οι όροι ασφάλισης είναι πολλοί και σύνθετοι, τότε οι on line αγορά δεν είναι τόσο προσιτή επιλογή. Στην περίπτωση αυτή εκ των πραγμάτων είναι αναγκαία η αξιοποίηση του ασφαλιστή, ο οποίος μπορεί να καταγράψει τις ανάγκες, να κατανοήσει και να προτείνει διάφορες εκδοχές που θα δώσουν στον ενδιαφερόμενο μια πλήρη και εξειδικευμένη για την περίπτωσή του εικόνα ως προς το προϊόν που θα αγοράσει, με ποιους όρους και τι θα περιμένει σε περιπτώσεις αποζημίωσης.

Το πακέτο αυτό δεν είναι εύκολα συγκρίσιμο ούτε καταγεγραμμένο στις online πλατφόρμες, οπότε και οι συγκρίσεις είναι δυσκολότερες απ’ ότι στα απλά ασφαλιστικά προϊόντα. Επίσης και η εφαρμογή των όρων της ασφάλισης σε περίπτωσης ζημιάς, είναι πιο εύκολο, ίσως και αναγκαίο, να γίνει με την μεσολάβηση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή μεταξύ πελάτη και ασφαλιστικής εταιρείας, παρά διαδικτυακά.

Καταληκτικά, η τεχνολογία δίνει εύκολη πρόσβαση στην ασφάλιση και μπορούν οι πολίτες να αγοράσουν on line σχετικά απλά πακέτα όμως, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε λεπτομέρειες που αφορούν τα σύνθετα συμβόλαια όπου συχνά απαιτούνται διευκρινήσεις από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.