Ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με βάση τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, κάποιες φορές μπορεί να έχει δύσκολη συνέχεια.

Ένα σοβαρό ατύχημα που θέλει χρόνο αποκατάστασης ή το απευχόμενο για όλους όπως μια αναπηρία ή οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην έξοδο του παθόντα από την αγορά της εργασίας, είναι κάτι που σηματοδοτεί μια διαφορετική κατάσταση και χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης καθώς το νέο δεδομένο είναι η αδυναμία εργασίας του παθόντα.

Τι επιλογές έχει ο ασφαλισμένος σε αυτή την περίπτωση; Το οικονομικό αποτύπωμα της ασθένειας είναι βαρύ. Η αδυναμία εισροής εσόδων καθώς ο παθών δε μπορεί να εργαστεί αρχίζει να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην διαμορφωμένη ροή πραγμάτων προτού προκύψει το συμβάν. Ακόμη και στις περιπτώσεις αναπηρικής σύνταξης που ενδεχομένως λάβει κάποιος, σαφώς το ποσό της σύνταξης ίσως δεν επαρκεί για την συνέχιση όσων βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη, σε κάποιον που αιφνιδίως βρέθηκε σε αδυναμία να εργαστεί. Και πίσω από αυτόν τον τραυματία μπορεί να υπάρχει η οικογένεια και άλλες οικονομικές ανάγκες τις οποίες πλέον δεν θα έχει το εισόδημα να καλύψει.

Το κενό στην απώλεια εσόδων που θα δημιουργηθεί είναι μεγάλο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, εάν υπάρξει και απώλεια ζωής εκτός από μόνιμη ολική ή μερική αναπηρία.

Όλα τα παραπάνω υπάγονται σε μια διαδικασία μέριμνας ή πρόνοιας που ο καθένας αναλόγως των δικών του δεδομένων, μπορεί να σχεδιάσει για να καλύψει το κενό που μπορεί να ανακύψει. Με απλά λόγια έχει ιδιαίτερη σημασία να διασφαλίσει κανείς το εισόδημα που δε θα μπορεί να παράξει σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

Το συμβόλαιο υγείας αφορά μόνο τα νοσοκομειακά έξοδα όπου και καλύπτει σύμφωνα με τους όρους. Το μείζον όμως θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εισόδημα που δε θα μπορεί να παραχθεί στη συνέχεια. Έρχεται όμως η ιδιωτική ασφάλιση η οποία δίνει ασφαλιστήρια σχετικά όπου ο κάτοχος τους και οι οικείοι του μπορούν να «δημιουργήσουν» με τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο και να καλύψουν την απώλεια εσόδων από μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα όπως και από τα έσχατο γεγονός της απώλειας ζωής.

Διαβάστε επίσης:

Ασφάλιση – Μόνιμη ανικανότητα: Πώς ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης

Αποταμιευτικό πλάνο: Πώς θα αναπληρώσετε το εισόδημα μετά τη σύνταξη

Ξεχάσατε να πληρώσετε τη δόση των ασφαλίστρων: Και τώρα τι γίνεται;