Η οικονομική κάλυψη έναντι των μόνιμων συνεπειών από ένα ατύχημα ή μία ασθένεια αποτελεί ασφαλιστική επιλογή υψίστης σημασίας. Μέσα από συμπληρωματικά κυρίως προγράμματα στον κλάδο ζωής και σπανιότερα υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρείες θωρακίζουν τρόπον τινά τον βιοπορισμό του ασφαλισμένου μέσα από σημαντικές παροχές έναντι μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας.

Ο βιοπορισμός αποτελεί όρο-κλειδί καθώς τα εν λόγω ασφαλιστικά προϊόντα (σχεδόν συνολικά) απευθύνονται σε άτομα με εισόδημα από εργασία που λόγω ασθένειας ή ατυχήματος δεν μπορούν να απασχοληθούν σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή το επάγγελμά τους κατά την περίοδο του ατυχήματος και για το οποίο πληρούν ειδικά κριτήρια όπως σχετικές σπουδές, πιστοποιήσεις κ.ο.κ. για όλη την υπόλοιπη ζωής τους. Ωστόσο, αντίστοιχη παροχή μπορεί να εντοπιστεί και σε ασφαλιστήρια για άλλες ομάδες όπως φοιτητές και να ορίζει την μόνιμη ανικανότητα ως δια βίου αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης σε βασικές λειτουργίες όπως σίτιση και ένδυση.

Το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου άπαξ, σε δόσεις (δύο ή τρεις) είτε τμηματική δίκην σύνταξης σπανιότερα.

Πώς καθορίζεται, όμως, το ύψος της κάλυψης από τις ασφαλιστικές εταιρείες;

Αρχικά, τα περισσότερα συμβόλαια ορίζουν ότι η ανικανότητα θα πρέπει να έχει επέλθει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως έως ένα έτος από το ατύχημα ή ασθένεια και να διαρκεί για τουλάχιστον έναν χρόνο ώστε να ενεργοποιηθεί η παροχή.

Οι εταιρείες θα αποζημιώσουν σύμφωνα με το ποσοστό του κεφαλαίου (όπως 30.000€ έως 300.000€) που αποδίδουν για κάθε περίπτωση στον σχετικό πίνακα παροχών, όπως 60% για ακρωτηριασμό άκρου πάνω από το γόνατο, 50% για απώλεια όρασης από τον έναν οφθαλμό κ.ο.κ. Ως μόνιμη ανικανότητα σε ποσοστό 100% βέβαια μπορεί να προκρίνονται ορισμένες περιπτώσεις όπως η ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο ματιών, χεριών, ποδιών κ.α., η ανίατη παραφροσύνη και η ολική παράλυση.

Σε γενικές γραμμές, για την ίδια την αποζημίωση ή το ύψος της ισχύουν ακόμη ότι:

  • αν ο πίνακας δεν περιλαμβάνει την περίπτωση θα ληφθεί υπ’ όψιν το ποσοστό της πλησιέστερης αναπηρίας
  • σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ποσοστών ανικανότητας από πολλαπλές βλάβες φερειπείν, η εταιρεία θα καταβάλει το άθροισμα των αντίστοιχων ποσοστών και όχι πάνω από το 100% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
  • σε περίπτωση προϋπάρχουσας ανατομικής ζημιάς ή μειωμένης λειτουργικότητας ενός οργάνου/ μέλους του σώματος, τα ποσοστά αποζημίωσης μειώνονται ανάλογα με την προϋπάρχουσα αναπηρία.

Επιπλέον, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης μπορεί να ζητηθεί ή προβλέπεται κατ’ αρχήν η προσκόμιση δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων όπως:

  • απόφαση του Ασφαλιστικού Ταμείου Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης είτε ΚΕ.Π.Α. ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο όπου να αναγράφεται το καθοριζόμενο ποσοστό (%) της μόνιμης αναπηρίας και η ημερομηνία χαρακτηρισμού της ανικανότητας
  • έγγραφο με ιστορικό της περίπτωσης όπου θα αποδεικνύει την αιτία της μόνιμης βλάβης
  • αναφορά σε τυχόν προϋπάρχουσες σωματικές βλάβες ή ασθένειες που επηρεάζουν την κρίση των γιατρών ως προς το τελικό ποσοστό της μόνιμης ανικανότητας
  • ειδική αναφορά των γιατρών στο ότι δεν ελήφθη υπ΄όψιν το τυχόν ασκούμενο επάγγελμα του Ασφαλισμένου κατά τη διαδικασία καθορισμού του ποσοστού της μόνιμης ανικανότητας
  • σε περίπτωση ατυχήματος, δήλωση του ασφαλισμένου για την ημερομηνία και τις συνθήκες.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση και τελική αποδοχή των ως άνω, η εταιρεία θα αξιοποιήσει δικό της γιατρό ο οποίος θα ελέγξει την πραγματική κατάσταση του ασφαλισμένου, ενώ δύναται να μην καταβάλει το κεφάλαιο ασφάλισης προτού κριθεί ως οριστική η μερική ή ολική ανικανότητα μετά το πέρας π.χ. θεραπευτικής αγωγής.

Τα προγράμματα είναι οικονομικά όπως 35€ έως 70€ κατ’ έτος και, σύμφωνα με τους έμπειρους ασφαλιστές, πολλαπλασιάζουν τα όρια κάλυψης για την αντίστοιχη παροχή σε ασφαλιστήρια ταξιδιού ή αυτοκινήτου.

Διαβάστε επίσης

Αποταμιευτικό πλάνο: Πώς θα αναπληρώσετε το εισόδημα μετά τη σύνταξη

Ξεχάσατε να πληρώσετε τη δόση των ασφαλίστρων: Και τώρα τι γίνεται;

Επενδυτικά προϊόντα Unit Linked: Ποιες οι καλύψεις τους και πότε συμφέρουν