Μια σημαντική εξέλιξη με πολλές προσδοκίες για αλλαγή στα όσα σήμερα έχουν παγιωθεί σχετικά με τις χειρουργεία που γίνονται από το δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας βρίσκεται σε εξέλιξη με την ενεργοποίηση των απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία. Η αλλαγή αυτή μεταβάλλει την διαμορφωμένη ισορροπία, ενδιαφέρει τους πολίτες που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια Υγείας και πρέπει να χειρουργηθούν και αποτελεί μια δυναμική κατάσταση που σύντομα θα φανεί στην πράξη. Πρακτικά όσοι διαθέτουν ασφαλιστικό πρόγραμμα με κάποιο ποσό απαλλαγής μπορούν με τα απογευματινά χειρουργεία να πραγματοποιήσουν την επέμβασή τους σε δημόσιο νοσοκομείο και να μην πληρώσουν την απαλλαγή που θα πλήρωναν σε κάποιο ιδιωτικό. Επομένως τους συμφέρει να χρησιμοποιήσουν την ιδιωτική ασφάλιση.

Ας δούμε την κατάσταση αναλυτικά. Tα περισσότερα ασφαλιστήρια υγείας έχουν κάποια απαλλαγή (ή συμμετοχή) που σημαίνει ότι η νοσηλεία ή η χειρουργική πράξη στα ιδιωτικά νοσοκομεία θα επιβαρύνει τον κάτοχό τους, ο οποίος θα κληθεί να βάλει το «χέρι στην τσέπη» για να καλύψει τη συμμετοχή.

Η κυβέρνηση με την πρόσφατη ενεργοποίηση των απογευματινών χειρουργείων προσπαθεί να ωθήσει τους πολίτες στα δημόσια νοσοκομεία, όπου ήδη παρέχεται από την ασφαλιστική το γνωστό επίδομα χειρουργείου. Το ποσό αυτό επαρκεί συνήθως -στην πλειονότητα των περιπτώσεων- να καλύψει το κόστος που χρεώνει το δημόσιο νοσοκομείο. Επίσης, με την επιλογή αυτή του απογευματινού χειρουργείου μειώνονται και οι μακρές λίστες αναμονής προς όφελος των ασφαλισμένων πολιτών οι οποίοι ως γνωστόν περιμένουν καιρό για την επέμβασή τους.

Όταν λοιπόν ένας πολίτης που διαθέτει ασφαλιστήριο υγείας, επιλέξει το απογευματινό χειρουργείο δημόσιου νοσοκομείου δεν χρησιμοποιεί το ασφαλιστήριό του και έτσι ενεργοποιείται το «χειρουργικό και νοσοκομειακό επίδομα» το οποίο περιλαμβάνεται ως κάλυψη στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Μάλιστα μετά από την πρόσφατη ενεργοποίηση του μέτρου των απογευματινών χειρουργείων οι ασφαλιστικές εταιρίες αυξάνουν σταδιακά το ύψος του χειρουργικού επιδόματος που δίνουν στους ασφαλισμένους πελάτες τους.

Παράλληλα σε περίπτωση νοσηλείας πληρώνουν μέσω του συμβολαίου υγείας τις ημέρες παραμονής στο δημόσιο νοσοκομείο. Επιπρόσθετα έρχεται το νοσοκομειακό επίδομα, προσαυξημένο κατά κάποιο ποσοστό όπως προαναφέραμε, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα που θα ζητήσει το δημόσιο νοσοκομείο για την χειρουργική πράξη.

Με αυτό τον τρόπο ο ασφαλισμένος  λαμβάνει και το νοσοκομειακό επίδομα για τις ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο, αλλά και το χειρουργικό επίδομα, οπότε στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα έξοδα καλύπτονται και με το παραπάνω.

Μέσω αυτής της εξέλιξης και με την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιηθεί, οι ασφαλισμένοι πολίτες εξυπηρετούνται, η αναμονή μειώνεται και οι λίστες χειρουργείων μικραίνουν. Επίσης ενεργοποιείται ο ανταγωνισμός, οι γιατροί μπορούν να βελτιώσουν το εισόδημά τους και η σύμπραξη ιδιωτικής -κρατικής υγείας μπορεί μακροπρόθεσμα να περάσει σε νέες κοστολογήσεις χαμηλότερες των σημερινών όπου επικρατεί δυσφορία για τα υπέρογκα κόστη. Και το σημαντικότερο:  ίσως αλλάξει και η γενικότερη «εθιμική» τακτική παροχής από τους πολίτες «έκτακτων» ποσών για να εξυπηρετηθούν.

Διαβάστε επίσης 

Νοσηλεία – Αποζημίωση: Τι προβλέπεται για τις ημερήσιες θεραπείες

Επίδομα χειρουργικής επέμβασης: Πότε χρειάζεται και πώς χορηγείται

Εξετάσεις και επισκέψεις σε μη συμβεβλημένα ιατρικά κέντρα: Πότε και πώς καλύπτονται