Βουβωνοκήλη είναι η κήλη που εμφανίζεται στη βουβωνική χώρα, στην περιοχή μεταξύ του μηρού και του κορμού. «Aποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή κήλης, εμφανίζεται κυρίως στον ανδρικό πληθυσμό αλλά δεν είναι σπάνια και στις γυναίκες» αναφέρει στο ygeiamou.gr ο κ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος Γενικός Χειρουργός στη Χειρουργική Αντιμετώπιση Κηλών Κοιλιακού Τοιχώματος του Metropolitan General   και συμπληρώνει πως «ο συνδυασμός της εξασθένησης του κοιλιακού τοιχώματος με την απότομη ή τη χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης οδηγεί στην εμφάνιση του χαρακτηριστικού εξογκώματος της κήλης».

Η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση προκύπτει από χειρωνακτική εργασία που περιλαμβάνει το σήκωμα μεγάλου βάρους, την παχυσαρκία, την εγκυμοσύνη, τον χρόνιο βήχα καθώς και τη χρόνια δυσκοιλιότητα.

Οι κήλες μπορούν να προκαλέσουν πόνο και επιπλοκές εάν δεν αντιμετωπιστούν. Επομένως η χειρουργική επέμβαση κρίνεται αναγκαία σε πολλές περιπτώσεις για την πρόληψη επιπλοκών και την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Τα τελευταία χρόνια, η λαπαροσκοπική επέμβαση με τοποθέτηση πλέγματος έχει αναδειχθεί ως μια λιγότερο επεμβατική μέθοδος, προσφέροντας πλεονεκτήματα σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο. Επίσης η ρομποτική χειρουργική αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης της βουβωνοκήλης.

Ασφαλιστικές καλύψεις 

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν κάλυψη για τη συγκεκριμένη πάθηση μετά από μια χρονική αναμονή 1-2 χρόνια, αρκεί ο ασφαλισμένος κατά την υπογραφή του συμβολαίου να ήταν υγιής.

Δεδομένου πως ο ασφαλισμένος διαθέτει νοσοκομειακό πρόγραμμα και χρειαστεί νοσηλεία με σκοπό τη χειρουργική επέμβαση, η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει πλήρως τα νοσήλια που περιλαμβάνει το δωμάτιο και την τροφή, όπως επίσης τις αμοιβές ιατρών, χειρουργού και αναισθησιολόγου.

Αν ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, οι αμοιβές ιατρών και χειρουργών δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα ορίων της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας. Για να αποζημιωθεί, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αναγγελία από την ημέρα της εισαγωγής στο νοσοκομείο, εισιτήριο, εξιτήριο, πρακτικό χειρουργείου και αποδείξεις. Αντιθέτως, αν η νοσηλεία έχει πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, τότε η εταιρία αποζημιώνει απευθείας το νοσοκομείο βάσει της συμφωνίας τους.

Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο περιλαμβάνεται ένα ποσό απαλλαγής, τότε ο ασφαλισμένος αρχικά θα καλύψει το μέρος που του αναλογεί και το υπόλοιπο θα αποδοθεί από την ασφαλιστική εταιρία. Αν δηλαδή το κόστος για νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση για βουβωνοκήλη ανέλθει στις 3.000 ευρώ, με μια απαλλαγή 1.000 ευρώ, τότε η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλλει 2.000 ευρώ.

Πρέπει να σημειώσουμε, πως αν στο συμβόλαιο περιλαμβάνεται κάλυψη για νοσοκομειακό επίδομα, τότε θα μπορεί να λάβει ένα ημερήσιο χρηματικό ποσό για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο. Η ημερήσια αποζημίωση μπορεί να ξεκινά από 10-15 ευρώ και να φτάσει τα 150-170 αναλόγως την εταιρία και τη πολιτική της.

Αν στο συμβόλαιο περιλαμβάνεται κάλυψη για χειρουργικό επίδομα, τότε ο ασφαλισμένος το δικαιούται και το ύψος του εξαρτάται από τη βαρύτητα της επέμβασης. Το χειρουργείο για βουβωνοκήλη με πλέγμα κατηγοριοποιείται στις μεγάλες επεμβάσεις.

Όπως και να έχει, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει μελετήσει λεπτομερώς το συμβόλαιο, τους όρους και τις καλύψεις του, ώστε να γνωρίζει ακριβώς τις δυνατότητες που του παρέχονται σε μια ανάλογη περίπτωση.

 

Διαβάστε επίσης:

Αποκατάσταση κήλης: Τι καλύπτει η ασφάλεια – Τι ισχύει για τη ρομποτική χειρουργική

Βουβωνοκήλη: Αποτελεσματική αντιμετώπιση με Ρομποτική Τεχνολογία

Κήλη: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι – Τα ανησυχητικά συμπτώματα