homescreen

Αποκατάσταση κήλης: Τι καλύπτει η ασφάλεια – Τι ισχύει για τη ρομποτική χειρουργική

Αποκατάσταση κήλης: Τι καλύπτει η ασφάλεια – Τι ισχύει για τη ρομποτική χειρουργική


Μάριος Οικονόμου

Οι κήλες, παθολογική κατάσταση που ταλαιπωρεί πλήθος ανθρώπων, μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις πλέον σύγχρονες επεμβατικές μεθόδους. Πώς πλεονεκτούν όσοι διαθέτουν συμβόλαιο υγείας;

Η κήλη είναι εξόγκωμα που προβάλλει κάτω από το δέρμα της κοιλιακής χώρας -ομφαλοκήλη, επιγαστρική κήλη, μετεγχειρητική κήλη- ή της μηροβουβωνικής περιοχής -βουβωνοκήλη, μηροκήλη- που, σύμφωνα με τους ειδικούς, προκαλείται όταν κάποιο ενδοκοιλιακό σπλάχνο προβάλλει εκτός του κοιλιακού τοιχώματος μέσω ενός μη φυσιολογικού ανοίγματος. Στις κοίλες κοιλιακών τοιχωμάτων συμπεριλαμβάνονται η διαφραγματοκήλη και οι μετεγχειρητικές κήλες.

Ως προς την αιτιολογία, μια κήλη μπορεί να είναι συγγενής είτε επίκτητη από διάφορες αιτίες όπως η βαριά χειρωνακτική εργασία, η άρση μεγάλου βάρους και οτιδήποτε προκαλεί αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση όπως ο χρόνιος βήχας, η δυσκοιλιότητα, η υπερτροφία του προστάτη, η εγκυμοσύνη ή η χρήση κορτικοστεροειδών κ.α. Επίσης, έχει παρουσιάσει συνάφεια με παθήσεις όπως ο αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η συστηματική ανοσοκαταστολή, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα σύνδρομα Ehlers-Danlos (EDS) και Marfan, ενώ κλινικά δεδομένα αποδίδουν στις κήλες και γενετικό υπόβαθρο, καθώς ασθενείς με γνωστό οικογενειακό ιστορικό κήλης έχουν τουλάχιστον τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν βουβωνοκήλη.

Αναφορικά με την κλινική εικόνα, μια κήλη μπορεί να είναι ανατάξιμη, μπορεί δηλαδή να επιτευχθεί επαναφορά του οργάνου που προβάλλει εντός της κοιλιάς όταν ο ασθενής βρεθεί σε ύπτια θέση, είτε μη ανατάξιμη, περίπτωση που χρήζει άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης προτού οδηγήσει σε περίσφιξη κήλης, τον μόνιμο δηλαδή εγκλωβισμό του οργάνου εκτός του κοιλιακού τοιχώματος που δεν δύναται να επιστρέψει (αναταχθεί) εντός της κοιλιακής χώρας. Μια περισφιγμένη κήλη μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ναυτία, έμετο, πυρετό, αυξημένο καρδιακό ρυθμό, έντονο πόνο στην περιοχή της κήλης και δυσφορία. 

Η κήλη αφορά έναν στους τέσσερις άνδρες και μία στις 50 γυναίκες. 

Χειρουργική αντιμετώπιση κήλης και καλύψεις

Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί μονόδρομο για την ανάταξη της κήλης και στην αποκατάσταση του ανοίγματος του κοιλιακού τοιχώματος με χρήση ραμμάτων ή πλεγμάτων διαφόρων τύπων. Σε διάστημα δύο δεκαετιών, το «ανοιχτό» χειρουργείο κήλης άρχισε να χάνει έδαφος έναντι των εξελιγμένων ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων της λαπαροσκοπικής -που σήμερα χρησμιοποιείται ευρέως- και της ρομποτικής, της τελευταίας λέξης της ιατρικής τεχνολογίας. Με αυτές ελαχιστοποιούνται το χειρουργικό τραύμα και ο πόνος, μειώνεται η διάρκεια νοσηλείας και αποθεραπείας, απαλείφονται οι κίνδυνοι επιπλοκών και ο ασθενής μπορεί να έχει ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Όλα τα συμβόλαια υγείας περιλαμβάνουν τη χειρουργική αποκατάσταση της κήλης στις παροχές τους -υπό τον όρο «κήλες κοιλιακών τοιχωμάτων» «ομφαλοκήλη», «βουβωνοκήλη» κ.α.- έναντι χρονικής αναμονής που ορίζεται συνήθως στο ένα έτος, αλλά μπορεί να καλύπτονται και μετά τα δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης. Έπειτα, ενδέχεται να εξαιρεθούν υπό προϋποθέσεις, όπως π.χ. εάν πρόκειται για μετεγχειρητικές από επέμβαση που είχε προηγηθεί της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ασφαλιστήριου συμβολαίου, είτε να αποζημιωθούν διαφορετικά όπως στις κήλες σε ασφαλισμένους ανηλίκους, για τους οποίους ορίζεται υποχρεωτική η συμπλήρωση του τέταρτου έτους της ηλικίας τους.

Η εταιρεία θα καλύψει τις δαπάνες νοσηλείας συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών αμοιβών που ορίζονται στο σχετικό πίνακα βαρύτητας των επεμβάσεων. Ενδεικτικά:

  • στις μεγάλες επεμβάσεις κατατάσσονται η διόρθωση μετεγχειρητικής κήλης και η πλαστική βουβωνοκήλης (με ή χωρίς πλέγμα) και ομφαλοκήλης, περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται αμοιβή περί τα 2.000€ για χειρουργό και 400€ για αναισθησιολόγο
  • στις βαριές απαντάται συνήθως η πλαστική διαφραγματοκήλης με κοιλιακή τομή ή λαπαροσκοπικά και η διόρθωση κοιλιοκήλης με πλέγμα (αντικατάσταση κοιλιακού τοιχώματος), για τις οποίες ισχύει όριο κοντά στα 4.000€ για χειρουργό και στα 800€ για αναισθησιολόγο.

Πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής από την ιδιωτική ασφάλιση

Ο ασθενής μπορεί πάντα να επιλέξει την αντιμετώπισή τους σε δημόσιο νοσοκομείο και, εφόσον διαθέτει συμβόλαιο υγείας, να επωφεληθεί από το επίδομα μη χρήσηςΑξίζει ωστόσο να σημειωθεί ένα μοναδικό όφελος που εξασφαλίζει η ιδιωτική ασφάλιση.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες τεχνικές (TAR, eTEP, eTEP-RS, και TIPP / ONSTEP) που «απογείωσαν» τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα. Εντούτοις, παρά το ότι δύνανται να πραγματοποιηθούν ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, έμπειροι χειρουργοί κηλών επισημαίνουν πώς μόνο η διενέργειά τους με χρήση ρομπότ μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά μοναδικά αποτελέσματα.

Το σημαντικό δώρο της ιδιωτικής ασφάλισης είναι η πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής που δεν είναι διαθέσιμη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η ρομποτική αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση.

Στα περισσότερα συμβόλαια υγείας δεν συναντάται ρητά ο όρος ρομποτική χειρουργική, ούτε στις παροχές ούτε στις εξαιρέσεις. Μένει, ούτως ειπείν, «στον αέρα», και αντιμετωπίζεται ανά περίπτωση, καθώς κρίνεται ως εξόχως δαπανηρή. Εντούτοις, ο ασφαλιστικός κλάδος κάνει σημαντικά βήματα προς τη ρητή συμπερίληψη της ρομποτικής στις καλύψεις. Ήδη μεγάλες ασφαλιστικές αποζημιώνουν ρομποτικές επεμβάσεις -και μάλιστα χωρίς προέγκριση- εφόσον πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα νοσοκομεία.

Για να είστε καλυμμένοι, θα πρέπει να ζητήσετε πλήρη ενημέρωση από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο. Πιθανότατα να μπορείτε να καταθέσετε τη γνωμάτευση του γιατρού σας ο οποίος συνιστά τη ρομποτική για πιο γρήγορη αποκατάσταση η άλλο λόγο. Στη συνέχεια, είναι συνήθως απαραίτητο να λάβετε προέγκριση από την εταιρεία προκειμένου να μην «πιαστείτε» εξ’ απροόπτου και επιβαρυνθείτε με το σύνολο της δαπάνης. 

Επί του παρόντος, οι εταιρείες που δεν καλύπτουν ρομποτικές επεμβάσεις θα αποζημιώσουν σύμφωνα με τα όρια για τις συμβατικές επεμβάσεις και ο ασφαλισμένος θα επωμιστεί την οικονομική διαφορά.

 

Fun fact: Σήμερα έχει γενέθλια η Jennifer Aniston, πρωταγωνίστρια της δημοφιλέστερης τηλεοπτικής σειράς «Φιλαράκια» (Friends), από την οποία δε θα μπορούσε να απουσιάζει η ασφάλιση υγείας ούτε και… η κήλη. Στο τέταρτο επεισόδιο του έκτου κύκλου της σειράς “The One Where Joey Loses His Insurance”, ο τηλεοπτικός της φίλος Τζόυ εμφανίζει κήλη τη χειρότερη στιγμή, όταν πλέον έχει λήξει η ασφαλιστική του ικανότητα και προσπαθεί πάση θυσία να αποφύγει το νοσοκομείο.

 

Διαβάστε επίσης

Ιδιωτική ασφάλιση: Τι πρέπει να προσέξει ένας 20αρης και τι ένας 50άρης

Ασφαλιστήρια Υγείας: Ποια έξοδα νοσηλείας καλύπτουν

Θέλετε να αλλάξετε το συμβόλαιό σας: Όλα όσα πρέπει να προσέξετεΑπόρρητο Απόρρητο