Όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει στο ygeiamou.gr, ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα είτε αυτόνομο, είτε μέρος προγράμματος, εξασφαλίζει στον ασφαλισμένο τη φροντίδα και τη θεραπεία που χρειάζεται, μετά από μια ασθένεια ή ένα ατύχημα.

Τα περισσότερα νοσοκομειακά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να εκμεταλλευτεί παροχές και καλύψεις ακόμα και κατά την έξοδο του από το νοσοκομείο. Οι καλύψεις αυτές μπορεί να έχουν την μορφή επιδόματος αλλά και υπηρεσιών.

Επίδομα αποθεραπείας

Μια από αυτές τις καλύψεις, αποτελεί το επίδομα αποθεραπείας και αποκατάστασης (π.χ. φυσικοθεραπείας) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφόσον υπάρχει ιατρική αναγκαιότητα, όπως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα σπονδυλικής στήλης, ακόμη και εγκαύματα τρίτου βαθμού, σοβαρά ατυχήματα ή και σοβαρές επεμβάσεις όπως η μαστεκτομή σε περίπτωση καρκίνου του μαστού. Σημαντική προϋπόθεση είναι, οι περιπτώσεις αυτές να καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου. Τα περισσότερα νοσοκομειακά προγράμματα περιλαμβάνουν το επίδομα αποθεραπείας και αποκατάστασης στο αρχικό συμβόλαιο (δεν αποτελεί επιπλέον επίδομα που επιλέγει ο ασφαλισμένος) για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη νοσηλεία που, αναλόγως της περίπτωσης, μπορεί να φτάνει ακόμη και το ένα έτος.

Κατ’ οίκον νοσηλεία

Παράλληλα ένας άλλος τρόπος κάλυψης της κατάστασης ενός ασφαλισμένου μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, αποτελεί η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στο σπίτι. Οι υπηρεσίες αυτές δίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα έξοδα αυτά καλύπτονται σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί νοσηλεία σε ΜΕΘ για οποιονδήποτε λόγο, για κατάγματα σπονδυλική στήλης ακόμα και για εγκαύματα τρίτου βαθμού, με το χρονικό διάστημα για τη συγκεκριμένη κάλυψη καθώς και το όριο εξόδων να αναφέρονται στο πίνακα καλύψεων. Μέχρι το καλυπτόμενο όριο, ο ασφαλισμένος δεν έχει καμία συμμετοχή και τα έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο κάλυψης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να λάβει ο ασφαλισμένος επίδομα αποθεραπείας για κέντρο αποκατάστασης καθώς και για κάλυψη εξόδων από νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι, θα πρέπει να προσκομιστούν η γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για την αναγκαιότητα νοσηλείας και τα δελτία παροχής υπηρεσιών.

Βάσει λοιπόν των παραπάνω, η ασφαλιστική εταιρία θα αποζημιώσει απολογιστικά. Αυτό σημαίνει πως ο ασφαλισμένος αρχικά θα καλύψει το ποσό και στη συνέχεια θα αποζημιωθεί από την εταιρία.

Επίδομα σοβαρών ασθενειών

Πρέπει να σημειώσουμε πως πολλοί ασφαλισμένοι επιλέγουν να συμπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τους το «επίδομα σοβαρών ασθενειών», ένα σημαντικό κεφάλαιο  που καταβάλλεται άπαξ και καθορίζεται βάσει του πίνακα καλύψεων.

Με το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ο ασφαλισμένος-ασθενής θα μπορέσει να καλύψει ανάγκες που έχουν προκύψει εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του όπως αναδιαμόρφωση χώρων του σπιτιού του, στη περίπτωση μερικής ή ολικής ανικανότητας αλλά και πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμας σε περίπτωση που ένα τέτοιο έξοδο μπορεί να μη καλύπτεται από την ασφαλιστική, αλλά κρίνεται απαραίτητο στη καθημερινότητα του.

Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή κρίνεται απαραίτητη, ώστε ο ασφαλισμένος να καθοδηγηθεί κατάλληλα βάσει των όρων που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο του.

Διαβάστε επίσης

Μετά τη νοσηλεία: 3 παροχές του συμβολαίου για καλύτερη ποιότητα ζωής

Εξετάσεις και επισκέψεις σε μη συμβεβλημένα ιατρικά κέντρα: Πότε και πώς καλύπτονται

Πόσο κοστίζει ένα συμβόλαιο υγείας – Οι παράγοντες που αυξάνουν τα ασφάλιστρα