Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνουν οι ασφαλισμένοι στους όρους και προϋποθέσεις των ασφαλιστηρίων υγείας, μια βασική κίνηση για να αξιοποιήσουν σωστά το νοσοκομειακό τους πρόγραμμα όπως είχαμε αναφέρει σε παλαιότερο άρθρο, αλλά και για να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Πέραν λοιπόν του τί περιλαμβάνει η κάλυψη εξόδων νοσηλείας που αποτελεί και τον λόγο απόκτησης ενός τέτοιου ασφαλιστικού προϊόντος, είναι σημαντικό να γνωρίζουν και τα χρονικά όρια για τα οποία ισχύει η παροχή.

1. Δαπάνες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας

Στα συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης ως νοσηλεία ορίζεται η συνεχόμενη παραμονή σε κλίνη νοσοκομείου κατόπιν εισαγωγής για ιατρικό πρόβλημα που δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με επέμβαση ή θεραπεία εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος και η οποία χαρακτηρίζεται από ιατρική αναγκαιότητα. Η κάλυψη ενεργοποιείται από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου για περιπτώσεις ατυχημάτων και μετά από 30 ημέρες για ασθένειες -εφόσον δεν εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες χρονικών αναμονών- και προβλέπει οικονομική μέριμνα για:

 • δωμάτιο και τροφή σε απλές κλίνες ή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
  (ΜΑΦ)
 • φάρμακα και υλικά ή άλλα έξοδα για  όπως νάρθηκες, χρήση οξυγόνου, επιδέσμων κ.λπ.
 • αμοιβές γιατρών
 • προσθετικές συσκευές ή εξαρτήματα για την υποβοήθηση λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος
 • δαπάνες χειρουργείου, ιατρικών συσκευών και αναισθησίας
 • διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις

και επιπλέον ασθενοφόρο για διακομιδή στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας και έξοδα συνοδού ασφαλισμένου ανήλικου παιδιού (έως συγκεκριμένη ηλικία) ως βασικές ή έξτρα παροχές, σύμφωνα με τις παροχές του συμβολαίου.

Πόσο διαρκεί η κάλυψη: Η νοσηλεία από τα περισσότερα ασφαλιστήρια τέτοιου τύπου καλύπτεται για διάστημα 365 ημερών εφόσον είναι συνεχόμενη, ανεξάρτητα αν η νοσηλεία πραγματοποιείται στο ίδιο ασφαλιστικό έτος ή μεταξύ δύο διαδοχικών.

2. Δαπάνες πριν και μετά τη νοσηλεία

Στο πλαίσιο της εταιρείας και πάντα σύμφωνα με το τι προβλέπει το κάθε ασφαλιστικό συμβόλαιο, θα καλυφθούν:

 • προνοσοκομειακά έξοδα όπως διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και οι αμοιβές των εξειδικευµένων γιατρών που έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή και νοσηλεία
 • μετα-νοσοκομειακές δαπάνες που έχουν κριθεί απαραίτητες από τους θεράποντες ιατρούς του νοσηλευτηρίου για την αγωγή που αποσκοπεί στην πλήρη αποθεραπεία και μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες για φυσικοθεραπεία, για συμπληρωματικές διαγνωστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις με στόχο τον έλεγχο της πορείας της ανάρρωσης κ.ο.κ..

Πόσο διαρκεί η κάλυψη: Εν προκειμένω τα χρονικά διαστήματα κρίνονται από τον τύπο νοσοκομειακού προγράμματος (π.χ. οικονομικό ή ενισχυμένο) αλλά και την πολιτική της ασφαλιστικής εταιρείας. Ενδεικτικά, μπορεί μια εταιρεία να αναγνωρίζει και καλύπτει τα σχετικά έξοδα:

 • έως 3 μήνες πριν τη νοσηλεία και 2 μήνες μετά το εξιτήριο
 • έως 45 ημέρες πριν και μετά τη νοσηλεία
 • 30 ημέρες πριν και 6ο ημέρες μετά τη νοσηλεία.

Σε κάποια συμβόλαια διευκρινίζεται ότι οι είναι αναγκαία η προσκόμιση σχετικών αποδείξεων δαπανών με αναγραφόμενες τις ημερομηνίες εντός των παραπάνω περιόδων.

Όλα τα παραπάνω αφορούν νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο. Μπορείτε να ζητήστε πληρέστερη ενημέρωση από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Διαβάστε επίσης:

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πότε κινδυνεύετε να τη χάσετε – Η μεγάλη παγίδα

Ασφάλιση: Μεταφέρεται το συμβόλαιο στο εξωτερικό; Όλες οι περιπτώσεις

Αποζημίωση μετά από ατύχημα: Το ξέρατε ότι εξαρτάται από το «καλό» σας χέρι;