homescreen

Ασφάλιστρα: Πώς υπολογίζονται – Γιατί αυξάνονται έως και 12%

Ασφάλιστρα: Πώς υπολογίζονται – Γιατί αυξάνονται έως και 12%


Αγγελική Βελεσιώτη

Το 2020 οι ασφαλιστικές εταιρίες ξεκίνησαν με μεγάλες αυξήσεις που φτάνουν έως και το 12%. Γιατι συμβαίνει αυτό και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το μέλλον

Φόβους για εκροές πελατών, τους οποίους καταφέρνουν να προσεγγίσουν με μεγάλο κόπο, εκφράζουν πολλοί ασφαλιστές εξαιτίας των υπέρογκων αυξήσεων που επιμένουν να βάζουν οι εταιρίες στα συμβόλαια υγείας. «Σε μία χρονιά – το 2020 – που πραγματοποιήθηκε το 1/3 των χειρουργείων, ενώ ήταν καλό και το loss ratio (σ.σ. ο δείκτης ζημιών των εταιριών), μιας και ο κόσμος δεν προσήλθε σε τυχόν προγραμματισμένες επεμβάσεις, παρόλα αυτά οι ασφαλιστικές εταιρίες ξεκίνησαν με μεγάλες αυξήσεις, 8%, 10% και 12%», ανέφεραν χαρακτηριστικά σε webinar με θέμα τις ασφαλίσεις υγείας, εκτιμώντας πως τα πράγματα στο μέλλον θα γίνουν χειρότερα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η ασφάλιση έναντι κινδύνων είναι μία μορφή αλληλεγγύης. «Στην ουσία, τα ασφάλιστρα που δίνουν οι πολλοί στην ασφαλιστική εταιρία χρηματοδοτούν τις ζημιές που συμβαίνουν στους λίγους. Εάν εσύ, για παράδειγμα, έχεις ζημιά από πλημμύρα. Η ασφαλιστική εταιρία σε αποζημιώνει με τα ασφάλιστρα των υπολοίπων που δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα, ταυτόχρονα, με εσένα. Οι μελλοντικοί κίνδυνοι δεν μπορούν να προβλεφθούν. Όμως, οι εταιρίες χρησιμοποιούν πολλές πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και μαθηματικά μοντέλα, για να υπολογίσουν την πιθανότητα των κινδύνων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καμπάνια που «τρέχει» αυτό το διάστημα.

Όσον αφορά στα μακροχρόνια προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης, αυτά κοστολογούνται με βάση τον νέο Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο από την Βουλή. Βάσει αυτού, η πολιτεία επιχειρεί να δώσει ισορροπημένη λύση, αποβλέποντας:

– Αφενός, στην ενίσχυση της διαφάνειας υπέρ του ασφαλισμένου μέσω της σύνδεσης των αναπροσαρμογών ασφαλίστρων με αντικειμενικούς παράγοντες, βασιζόμενους στην αρχή της καταλληλόλητας, όπως η ηλικία του ασφαλισμένου, δείκτες που αποτυπώνουν με σαφήνεια την πορεία του κόστους των αποζημιώσεων κ.ά. και
– Αφετέρου, στην έγκαιρη ενημέρωσή του, τουλάχιστον, δηλαδή, 60 ημέρες προ της εφαρμογής της τυχόν αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου του.
«Οι διατάξεις δεν καθορίζουν συγκεκριμένους δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις ανάγκες των αναπροσαρμογών, αλλά ορίζουν τα κριτήρια εγκυρότητάς τους, προβλέποντας ότι αυτοί πρέπει να είναι σαφείς, αντικειμενικοί, ευρέως προσβάσιμοι και επαληθεύσιμοι από τα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με την τελική τιμή του ασφαλίστρου ανά έτος αναφοράς. Ωστόσο, στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι οι κρίσιμοι δείκτες ή παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή, εξειδικεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων», σημειώνει η ΕΑΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως το 2020 ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατά την οποία το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) δημοσίευσε τους δείκτες μεταβολής των νοσοκομειακών εξόδων που αποζημίωσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες για τους ασφαλισμένους τους το έτος 2019 σε σχέση με το 2018. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε από 14,1% το 2011 σε 17,4% το 2019. Την ίδια περίοδο, το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε κατά 26,7%. Η άνοδος αυτών των δύο παραμέτρων οδήγησε σε αύξηση του καθαρού κόστους κάλυψης κατά 55,9% το διάστημα 2011 – 2019. Ως αποτέλεσμα, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ) διαγράφει την τελευταία περίοδο έντονα ανοδική πορεία, όταν ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταγράφει σωρευτική μείωση κατά 2,6% την ίδια περίοδο, καταδεικνύοντας, συνεπώς, για μία ακόμη φορά τον μη συσχετισμό του τελευταίου με την εξέλιξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Το 2019, ειδικά, η ετήσια άνοδος του ΕΔΥ έφτασε το 10,9%.

Διαβάστε επίσης 

Ασφάλιστρα: Πώς μπορείτε να μειώσετε το συνολικό κόστος

Ασφάλιστρα: Επτά παράγοντες που επηρεάζουν την αύξησή τουςΑπόρρητο Απόρρητο