Ο κ. Κουγιουμουτζής παρουσίασε επίσημα και αποκαλυπτικά στοιχεία για τις ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες υγείας στη χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το σύνολο της ιδιωτικής δαπάνης 16-17 δις, τα 6 είναι δαπάνη ιδιωτική. Από αυτά τα 6 δις €, τα 600 εκατ. € μόνο καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, το 4% της συνολικής δαπάνης.

Χώρες ΕΕ: Τρέχουσα δαπάνη υγείας ως % του ΑΕΠ (2021)

Η συνολική δαπάνη υστερεί έναντι των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις 10% της ιδιωτικής δαπάνης γίνεται μέσα από τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τα υπόλοιπα «φεύγει» από την τσέπη και κάθε νοικοκυριό.

Χώρες ΕΕ. Κατά κεφαλή δαπάνη υγείας σε τρέχουσες τιμές (€, 2020)

Ανάγκη μετασχηματισμού του μοντέλου

«Είμαστε μία από τις χώρες που δεν ακολουθεί ιατρικά πρωτόκολλα» ως προς τη συμπτωματολογία, τις απαραίτητες εξετάσεις, δεν γίνεται αξιολόγηση ούτε στα νοσοκομεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το εγχώριο μοντέλο που επικρατεί σήμερα δεν αρκεί να μετασχηματιστεί και να είναι καλό αλλά να εφαρμόζεται σωστά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα βήματα για τη δόμηση του Σύγχρονου Συστήματος Υγείας προβλέπουν:

  • επανασχεδιασμό του συστήματος Υγείας κατά το Ολλανδικό πρότυπο (αμιγώς ιδιωτικό) με πλήρη απεμπλοκή του Δημοσίου και μεταφορά της αρμοδιότητας στον Ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος τομέας παρέχει τις υπηρεσίες και ο ιδιωτικός διαχειρίζεται τη δαπάνη.
  • δημιουργία ασφαλιστικών καλύψεων όπου θα καλύπτονται τα εκπιπτόμενα ποσά -ή απαλλαγή, το ποσό που καταβάλλει για τη νοσηλεία ο ασφαλισμένος πριν αναλάβει τη δαπάνη η ασφαλιστική εταιρεία- και οι συμμετοχές των ασφαλισμένων σε προαιρετική βάση
  • δημιουργία ειδικών πτερύγων σε Δημόσια νοσοκομεία για ασφαλισμένους με πρόγραμμα Υγείας σε Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρία
  • δημιουργία DRGs (σε εξέλιξη με συμμετοχή ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. & ΕΑΕΕ)
  • εισαγωγή Ιατρικών Πρωτοκόλλων
  • αξιολόγηση (scoring) νοσοκομείων ή / και συγκεκριμένων κλινικών σε νοσοκομεία.

Χώρες ΕΕ: Δημόσια δαπάνη υγείας ως % επί της συνολικής δαπάνης υγείας (2021)

Χώρες ΕΕ Ιδιωτική δαπάνη υγείας ως 36 επί της συνολικής δαπάνης υγείας (2021)

Κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής του, ο κ. Κουγιουμουτζής σχολίασε ως πολύ θετικά όσα έχουν γίνει σχετικά με την ψηφιοποίηση, τον εμβολιασμό, τις μελέτες με στόχο την αλλαγή σε ένα σύστημα δυσκίνητο. Χρειάζεται όμως στο τέλος να γίνει και αλλαγή στα δεδομένα των εκθέσεων που παρουσιάστηκαν κατά την ομιλία του, κατέληξε.

Δαπάνες υγείας στην Ελλάδα

Διαβάστε ακόμη:

Θεοδωρίδου: Ανεμβολίαστο ένα στα επτά παιδιά

Χαμπίδης: H τεχνολογία συνέβαλε θετικά στο εμβολιαστικό πλάνο

Γιάννης Τούντας: Η Δημόσια Δαπάνης Υγείας θα πρέπει να αυξηθεί