Καλύτερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας μάς δίνει ο κοινωνικός μας περίγυρος και η σχέση με τους φίλους μας συγκριτικά με τις φορητές συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης. Αυτό αναφέρει μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Notre Dame.

«Θελήσαμε να εξετάσουμε τη σημαντικότητα του κοινωνικού κύκλου στην υγεία και την ευεξία μας», δήλωσε ο Δρ. Nitesh V. Chawla επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας. «Αυτό που βρήκαμε είναι ότι η γνώση της δομής του κοινωνικού μας κύκλου βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα πρόβλεψης της ευεξίας ενός ατόμου συγκριτικά με τα στοιχεία που αντλούνται από τη λήψη των δεδομένων από τις φορητές συσκευές, όπως ο αριθμός των βημάτων ή ο καρδιακός παλμός».

Στα πλαίσια της μελέτης, οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές καταγραφής δεδομένων υγείας. Επιπλέον συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και αυτοαξιολογήθηκαν σε ότι αφορά το στρες που βίωναν, καθώς και την ευτυχία και τη θετικότητα. Ο Δρ. Chawla και η ερευνητική του ομάδα ανέλυσαν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση και αποκωδικοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα των συμμετεχόντων βάσει χαρακτηριστικών όπως η σύνδεση, η κοινωνική ισορροπία, η αμοιβαιότητα και η εγγύτητα με τον κοινωνικό περίγυρο. Η μελέτη έδειξε ότι υπάρχει μία ισχυρή σχέση μεταξύ της δομής του κοινωνικού μας κύκλου, του καρδιακού παλμού, του αριθμού των βημάτων και του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα η πρόβλεψη της υγείας και της ευεξίας ενός ατόμου ήταν πιο επιτυχής με τη χρήση των δεδομένων του κοινωνικού κύκλου παρά με την απλή εξέταση των δεδομένων από τις συσκευές καταγραφής υγείας. Για παράδειγμα όταν τα στοιχεία για τον κοινωνικό ιστό συνδυάστηκαν με τα δεδομένα που αντλούνται από τις φορητές συσκευές η μηχανική μάθηση πέτυχε 65% βελτίωση στην πρόβλεψη της ευτυχίας, 54% βελτίωση στην πρόβλεψη της αυτοαξιολόγησης της υγείας, 55% βελτίωση στην πρόβλεψη θετικής συμπεριφοράς και 38% βελτίωση στην πρόβλεψη της επιτυχίας.

«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι χωρίς τις πληροφορίες κοινωνικού δικτύου δεν έχουμε όλα τα στοιχεία για την κατάσταση ευεξίας ενός ατόμου και για να είναι πλήρως προβλέψιμη ή για να είναι εφικτές επιτυχημένες παρεμβάσεις είναι κομβικό να γνωρίζουμε και τη δομή του κοινωνικού μας κύκλου», δήλωσε ο Δρ. Chawla.