Μια νέα μελέτη αποκάλυψε μια πιθανή σχέση μεταξύ της διατροφής ενός αιμοδότη και των αλλεργικών αντιδράσεων μετάγγισης (ATR), μιας επιπλοκής απειλητικής για τη ζωή των ασθενών. Τα σχετικά επιστημονικά συμπεράσματα δημοσιεύονται στο Allergy.

Οι αλλεργικές αντιδράσεις μετάγγισης προκαλούνται όταν το ανοσοποιητικό ενός λήπτη αντιδρά αρνητικά στο αίμα που λαμβάνει κατά τη διάρκεια μιας μετάγγισης. Αυτή η πρόσφατη ανακάλυψη, που εστιάζει στη διατροφή των αιμοδοτών πριν από την μετάγγιση, υποδηλώνει ότι τα αλλεργιογόνα που υπάρχουν στο αίμα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτές τις αντιδράσεις σε ασθενείς με τροφικές αλλεργίες.

Οι μεταγγίσεις αίματος αποτελούν κρίσιμες θεραπείες για ασθενείς που έχουν υποστεί σημαντική απώλεια αίματος, λόγω χειρουργικής επέμβασης ή τραυματισμού, καθώς και για όσους πάσχουν από ορισμένες αιματολογικές διαταραχές. Παρά τον καθοριστικό ρόλο τους στην επιβίωση αυτών των ασθενών, οι μεταγγίσεις μπορούν, ορισμένες φορές, να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες αντιδράσεις, ειδικά στην περίπτωση των παιδιών.

Οι αντιδράσεις αυτές θεωρούνται αποτέλεσμα άμεσης υπερευαισθησίας, που οφείλεται στην ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE), έναν τύπο αντισώματος που συνδέεται με αλλεργικές αντιδράσεις. Ωστόσο, ο εντοπισμός συγκεκριμένων αλλεργιογόνων, που πυροδοτούν τις αλλεργικές αντιδράσεις μετάγγισης, αποτελεί μια επίμονη πρόκληση για τους επιστήμονες.

Αφορμή για τη διεξαγωγή της μελέτης αποτέλεσε η παρατήρηση ότι τα παιδιά με τροφικές αλλεργίες φαίνονταν πιο επιρρεπή σε αλλεργικές αντιδράσεις μετάγγισης. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροφικές αλλεργίες είναι πιο διαδεδομένες στα παιδιά, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσον η διατροφή του αιμοδότη πριν την μετάγγιση θα μπορούσε να συσχετιστεί με την ανάπτυξη αλλεργικών αντιδράσεων μετάγγισης σε παιδιά με τροφικές αλλεργίες», αναφέρει ο επικεφαλής συντάκτης της μελέτης, δρ. Ryu Yanagisawa, από το Τμήμα Μετάγγισης Αίματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Shinshu.

Για να ελέγξουν τη θεωρία τους, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια καινοτόμο έρευνα μεταξύ Μαΐου 2022 και Δεκεμβρίου 2023, αναλύοντας τα δείγματα αίματος περισσότερων από 100 παιδιατρικών ασθενών με αλλεργία σε κοινές τροφές όπως τα αυγά, το σιτάρι ή το γάλα. Εξέτασαν επίσης αίμα από υγιείς δότες πριν και μετά την κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων αυτών των αλλεργιογόνων τροφίμων.

Εφαρμόζοντας τεστ ενεργοποίησης βασεόφιλων (BAT) – τα οποία μετρούν την απόκριση των βασεόφιλων, ενός τύπου λευκών αιμοσφαιρίων που εμπλέκονται στις αλλεργικές αντιδράσεις – σε αυτά τα δείγματα, η ομάδα μπόρεσε να παρατηρήσει πώς το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών αντέδρασε στον ορό από το αίμα των δοτών.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: Στους ασθενείς με αλλεργία στα αυγά, η έκθεση σε ορό από δότες που είχαν πρόσφατα φάει αυγά οδήγησε σε σημαντική αύξηση των επιπέδων ενεργοποίησης βασεόφιλων, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρότερη αλλεργική αντίδραση. Η επίδραση αυτή ήταν πιο έντονη όταν ο ορός λαμβανόταν από τους δότες 4 ώρες μετά την κατανάλωση αυγών, σε σύγκριση με 2 ώρες μετά την κατανάλωση.

Τα ευρήματα για τις αλλεργίες στο γάλα και το σιτάρι παρουσίασαν κάποια διακύμανση, αλλά συνολικά η έρευνα έδειξε μια σαφή σύνδεση μεταξύ της διατροφής των αιμοδοτών και της ενεργοποίησης αλλεργικών αντιδράσεων σε λήπτες με συγκεκριμένες τροφικές αλλεργίες.

Η ομάδα του Dr. Yanagisawa σχεδιάζει να επεκτείνει την έρευνά της σε μεγαλύτερο αριθμό αιμοδοτών και να διερευνήσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο ο χρόνος κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφίμων από τους δότες επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων μετάγγισης.

«Μελλοντικά, μπορεί να καταστεί δυνατή η εκ των προτέρων πρόβλεψη σχετικά με το ποιος είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αλλεργικές αντιδράσεις και να αναπτυχθούν προληπτικά μέτρα, που θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερες μεταγγίσεις αίματος», καταλήγει ο δρ. Yanagisawa.

Διαβάστε επίσης:

Αναφυλαξία – Αλλεργικό σοκ: Πότε μια τροφική αλλεργία μπορεί να σκοτώσει

Δρεπανοκυτταρική νόσος: Σε ποια χώρα παρέχεται για πρώτη φορά τεστ DNA για ασφαλείς μεταγγίσεις

Κορωνοϊός: Για ποιες περιπτώσεις ασθενών συνιστάται η μετάγγιση πλάσματος ιαθέντων