Τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αντιλαμβάνονται την υγεία τους εξετάζει μελέτη της κλινικής Mayo που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Health Behavior. Από τη μελέτη διαπιστώνεται πως το φύλο μπορεί να επηρεάσει τις πεποιθήσεις για την κατάσταση της υγείας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, στην οποία εξετάστηκαν 2.784 εθελοντές, οι άνδρες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να μείνουν σωματικά δραστήριοι. Οι άνδρες και οι γυναίκες επίσης ήταν εξίσου αισιόδοξοι ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν υγιεινή διατροφή.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν πως η αισιοδοξία για τη διατήρηση υγειών συνηθειών μπορεί επίσης να εξαρτάται από τη συνήθεια που πρέπει να ακολουθηθεί, π.χ. η άσκηση έναντι της διατροφής», δηλώνει η  Δρ. Richa Sood εκ των συγγραφέων της μελέτης.

Για να μάθουν περισσότερα, οι ερευνητές ζήτησαν από 11.427 εθελοντές να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, εκ των οποίων οι 2.784 απάντησαν με πλήρη στοιχεία. Το 68% των εθελοντών ήταν γυναίκες και ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν τα 49 έτη.

Στην έρευνα τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας των εθελοντών, την αυτοπεποίθησή τους για το κατά πόσο μπορούσαν να διατηρήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, το επίπεδο άγχους τους και τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. Οι άνδρες και οι γυναίκες ανέφεραν συγκρίσιμα επίπεδα στρες, καθώς και υποστήριξης ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Περισσότεροι άνδρες δήλωσαν πως είχαν υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και υψηλή χοληστερόλη συγκριτικά με τις γυναίκες. Το εύρημα που εξέπληξε περισσότερο τους ερευνητές όμως, ήταν πως δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων στην αντίληψη της προσωπικής υγείας.

«Μας εξέπληξε ότι οι άνδρες ένιωθαν ότι είναι το ίδιο υγιείς με τις γυναίκες, παρά το γεγονός πως είχαν περισσότερα προβλήματα υγείας», δήλωσε η Δρ. Sood.

Από την πλευρά τους, οι γυναίκες είχαν χαμηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας ενώ δήλωναν πως ήταν λιγότερο αισιόδοξες πως θα διατηρούσαν αυτή τη δραστηριότητα.

«Η διαφορά αυτή ίσως αποδίδεται σε πολιτισμικούς λόγους, επειδή το φύλο έχει αποδειχθεί πως επηρεάζει την αυτο-αποτελεσματικότητα δηλαδή την πίστη στην ικανότητα κάποιου να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του και να επιτύχει στόχους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά  τη σωματική δραστηριότητα», δήλωσε η Δρ. Sood. «Η μελέτη μας δείχνει ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο τομέα και δεν μπορεί να γενικευθεί ως χαρακτηριστικό γνώρισμα που σχετίζεται με το φύλο. Ωστόσο, η κατανόηση των διαφορών φύλου μεταξύ των ενηλίκων μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της ευεξίας τους».