Αν θεωρείστε εσωστρεφείς, πιέστε τον εαυτό σας να γίνει εξωστρεφής! Αυτό τουλάχιστον προτείνει μια ιδιαίτερη μελέτη που καλεί τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται σαν εξωστρεφείς για ένα σχετικά εκτενές χρονικό διάστημα.

Για μια εβδομάδα, οι 123 συμμετέχοντες κλήθηκαν να πιεστούν πέρα από τα όρια της προθυμίας τους για να αφοσιωθούν στο πείραμα της μελέτης, δηλαδή να συμπεριφέρονται σαν εξωστρεφείς. Την επόμενη εβδομάδα, οι ίδιοι άνθρωποι κλήθηκαν να λειτουργήσουν ως εσωστρεφείς. Το πείραμα διεξήχθη σε ένα τρένο, όπου τα άτομα τη μία εβδομάδα έπρεπε να μιλούν σε αγνώστους και την άλλη να παραμείνουν σιωπηλά.

Η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Riverside της Καλιφόρνια, Sonja Lyubomirsky θέλησε να επεκτείνει την εικονική αυτή εξωστρέφεια για να δει αν θα συντελούσε σε γενικώς καλύτερη κατάσταση και ικανοποίηση των συμμετεχόντων.

«Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς ενός ατόμου είναι κάτι εφικτό για τους περισσότερους και ότι όταν κάποιος λειτουργεί με εξωστρέφεια βελτιώνει την ψυχική και σωματική του κατάσταση», σημειώνει η Δρ. Lyubomirsky, ψυχολόγος και μία εκ των συγγραφέων της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Journal of Experimental Psychology: General.

Η αρχική πρόκληση για αυτή τη μελέτη ήταν η υπόθεση ότι η εξωστρέφεια είναι κάτι θετικό. Πολλές από τις λέξεις που σχετίζονται με την εξωστρέφεια είναι πολύ πιο κολακευτικές από εκείνες που συνδέονται με την εσωστρέφεια. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να συνδέονται με λέξεις όπως «δυναμικός» παρά με λέξεις όπως «αποτραβηγμένος».

Έτσι, η ομάδα της Δρ. Lyubomirsky προχώρησε το πείραμα συμφωνώντας σε λέξεις, κατά γενική ομολογία, ουδέτερες, όπως για παράδειγμα τα «ομιλητικός», «δυναμικός» και «αυθόρμητος» για την εξωστρέφεια και «σκεπτικός», «ήσυχος» και «συγκρατημένος» για την εσωστρέφεια.

Στη συνέχεια οι ερευνητές είπαν στους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων ότι η προηγούμενη έρευνα βρήκε ότι κάθε μία από τις δύο συμπεριφορές είναι επωφελής για τους φοιτητές.

Τέλος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να είναι όσο πιο δυναμικοί, ομιλητικοί και αυθόρμητοι μπορούν. Αργότερα, στην ίδια ομάδα δόθηκε η οδηγία να είναι σκεπτική, ήσυχη και συγκρατημένη ή ανάποδα. Τρεις φορές την εβδομάδα, οι ερευνητές υπενθύμιζαν στους συμμετέχοντες τις αλλαγές στη συμπεριφορά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλες της μετρήσεις σωματικής και ψυχικής κατάστασης, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν καλύτερα επίπεδα μετά από μια εβδομάδα εξωστρέφειας και πτώση αυτών των επιπέδων μετά από μια εβδομάδα εσωστρέφειας. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι ότι όσοι ήταν εικονικά εξωστρεφείς δεν ανέφεραν κάποια ενόχληση ή ασθένεια.

Οι ερευνητές, πάντως, τονίζουν ότι τα μελλοντικά πειράματα που στοχεύουν να απαντήσουν σε ένα τέτοιο ζήτημα ενδεχομένως να μεταβούν σε άλλες μεταβλητές, καθώς στη συγκεκριμένη μελέτη οι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές, δηλαδή άτομα πολύ πιο ευέλικτα όσον αφορά στην αλλαγή συνηθειών.