Σημαντικά δεδομένα προέρχονται από τις τελευταίες μεγάλες έρευνες σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Μια νέα τεχνική ρομποτικής αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, φαίνεται ότι προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ογκολογική αντιμετώπιση της νόσου προσφέροντας ταυτόχρονα τα καλύτερα αποτελέσματα στην εγκράτεια των ούρων και τη διατήρηση της στύσης.

Η τεχνική αυτή καλείται Retzius-sparing ρομποτικής ριζικής προστατεκτομή (RS-RARP) και αποτελεί τη νεότερη τεχνική, όσον αφορά τον τρόπο ρομποτικής αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη. Αποκαλείται έτσι, γιατί ο χώρος του Retzius, παραμένει ανέπαφος κατά τη διενέργεια της επέμβασης.

Οι πρώτες βιβλιογραφικές αναφορές της επέμβασης αυτής περιγράφονται το 2010, όμως μέχρι το 2014, ελάχιστοι ρομποτικοί χειρουργοί παγκοσμίως πραγματοποιούσαν τη συγκεκριμένη επέμβαση, μεταξύ των οποίων και ο συγγραφέας, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάδειξη και εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνικής. Τα τελευταία χρόνια εντούτοις, παρατηρείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στροφή αρκετών χειρουργών στην εκμάθηση και πραγματοποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής, λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων στην εγκράτεια των ούρων και στη διατήρηση της στύσης.

Η Retzius-sparing ρομποτική ριζική προστατεκτομή πραγματοποιείται σε καρκίνο του προστάτη και μπορεί να συνδυαστεί με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει σημαντικό βαθμό δυσκολίας και απαιτεί μεγάλη χειρουργική εμπειρία μιας και όλη η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μιας εσωτερικής τομής μήκους ελάχιστων εκατοστών. Λόγω της τεχνικής δυσκολίας, η συγκεκριμένη επέμβαση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο σε αυτή τη τεχνική χειρουργό ουρολόγο και μόνο με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci και όχι με την προσέγγιση της ανοικτής ή λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Με τη συγκεκριμένη τεχνική, η οποία αποτελεί ότι νεότερο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, προσφέρεται το μεγάλο πλεονέκτημα της ταχύτερης και πλήρους επανόδου στην εγκράτεια των ουρών για τον ασθενή, μιας και διατηρούνται ανέπαφες πολύ βασικές ανατομικές δομές που συμμετέχουν στον μηχανισμό της εγκράτειας. Πολύ σημαντικό όφελος για τον ασθενή, παρατηρείται επίσης και στο αποτέλεσμα της στυτικής λειτουργίας, μιας και φαίνεται ότι με τη διατήρηση των επικουρικών αρτηριών και των κλάδων των αγγειονευρωδών δεματίων της στύσης που περνάνε από το χώρο του Retzius, διατηρείται καλύτερα η αιμάτωση του πέους.

Επιπλέον, η ομάδας μας έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη τεχνική συνδυάζοντας τη τεχνική της Retzius-sparing ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής μαζί με τη NeuroSafe (Neurovascular Structure Adjacent Frozen Section Examination) τεχνική. Κατά τη NeuroSafe τεχνική επιτυγχάνουμε καλύτερο ογκολογικό έλεγχο της νόσου, στέλνοντας διεγχειρητικά προς ταχεία βιοψία ολόκληρο τον προστάτη, με αποτέλεσμα την άμεση πληροφόρηση του χειρουργού για την ογκολογική καθαρότητα (αρνητικά όρια) του χειρουργείου. Κατά συνέπεια, με το συνδυασμό των 2 τεχνικών που εφαρμόζει η ομάδας μας, επιτυγχάνεται ότι καλύτερο επιστημονικά όσον αφορά το τρίπτυχο ενός επιτυχημένου χειρουργείου για καρκίνο του προστάτη, που είναι το καθαρό ογκολογικό αποτέλεσμα, η διατήρηση της εγκράτειας των ούρων και η διατήρηση της στυτικής λειτουργείας.

Παράλληλα, διατηρούνται και όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα μιας ρομποτικής επέμβασης, όπως η ελάχιστη απώλεια αίματος, η ταχεία ανάρρωση, το άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα και η μικρή παραμονή στο νοσοκομείο, που σπάνια ξεπερνάει τις δυο ημέρες.

Δικαίως λοιπόν, η Retzius-sparing ρομποτική ριζική προστατεκτομή εφαρμόζεται πλέον στα μεγαλύτερα κέντρα παγκοσμίως και θεωρείται ως η τεχνική που αποτελεί τη χρυσή επιλογή στον τρόπο ρομποτικής αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη.