Η ψηφιακή τομοσύνθεση μαστού είναι μία εξελιγμένη τεχνική ψηφιακής μαστογραφίας η οποία μας επιτρέπει μια σχεδόν τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού.

Το σύστημα των μαστογράφων νεότερης γενιάς που υποστηρίζουν αυτή την τεχνική έχει τη δυνατότητα λήψης πολλαπλών τομών χιλιοστομετρικού πάχους από διαφορετικές, συνεχόμενες γωνίες και εν συνεχεία την ανασύνθεσή τους σε εικόνες όμοιες προς αυτές της κλασσικής ψηφιακής μαστογραφίας.

Η ανάλυση του παρεγχύματος του μαστού στις λεπτές συνεχόμενες τομές υπερτερεί σαφώς σε διακριτική ικανότητα ανεύρεσης μικρών βλαβών, καθώς δεν υπάρχουν πλέον οι συνήθεις δυσκολίες διάγνωσης που σχετίζονται με την επιπροβολή των φυσιολογικών ινοαδενικών στοιχείων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται καλύτερα τυχόν αρχόμενες αλλοιώσεις.

Η διαγνωστική ευαισθησία της μεθόδου έχει ελεγχθεί σε πολλαπλές πολυκεντρικές μελέτες στο εξωτερικό και έχει επιβεβαιωθεί ως ανώτερη της απλής ψηφιακής μαστογραφίας. Για τον λόγο αυτό, οι επικαιροποιημένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού προσδιορίζουν ότι πλέον αυτός μπορεί να γίνεται είτε με ψηφιακή τομοσύνθεση είτε με ψηφιακή μαστογραφία.

Η τομοσύνθεση κερδίζει επάξια τη θέση της στη μάχη για την ορθή διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί: