Από τον πρόωρο θάνατο, ανεξαρτήτως αιτίας μπορεί να προστατεύσει, η παρουσία χώρων πρασίνου στον τόπο κατοικίας σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο την Παγκόσμια Υγείας (ISGGlobal) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και δημοσιεύθηκε στο The Lancet Planetary Health.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους, παρέχοντας στοιχεία για τον αντίκτυπο της αύξησης του πρασίνου στη θνησιμότητα.

Το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, όπου συχνά υπάρχει έλλειψη χώρων πρασίνου. Πολλές μελέτες υποδεικνύουν πως οι χώροι πρασίνου στις πόλεις έχουν θετικές επιδράσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου λιγότερου στρες, βελτιωμένης ψυχικής υγείας αλλά και μείωση στον κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις, μεταβολικό σύνδρομο και πρόωρο θάνατο. Ωστόσο πολλές από αυτές τις μελέτες εξετάζουν μόνο ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους μέτρησης της έκθεσης στο πράσινο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ερευνητική ομάδα αποφάσισε να συνοψίσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να επικεντρωθεί σε μακροχρόνιες μελέτες που ακολουθούσαν την ίδια ομάδα ατόμων σε μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας έναν πιο απλό δείκτη μέτρησης της έκθεσης στους χώρους πρασίνου, τον NDVI  (Normalized Difference Vegetation Index) βασιζόμενοι σε δορυφορικές εικόνες, και εξέτασε την πρόωρη θνησιμότητα όλων των αιτιών ως έκβαση της υγείας.

Η μετα-ανάλυση αυτών των μελετών διαπίστωσε ότι η αύξηση του πρασίνου γύρω από τα σπίτια σχετίζεται σημαντικά με τη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη παρέχει μία εκτίμηση για το προστατευτικό αποτέλεσμα: μείωση 4% της πρόωρης θνησιμότητας, ανά αύξηση του δείκτη βλάστησης κατά 0,1 σε απόσταση 500 μέτρων από την κατοικία.

«Πρόκειται για την μεγαλύτερη και πληρέστερη σύνθεση μέχρι σήμερα στον τομέα των χώρων πρασίνου και της πρόωρης θνησιμότητας και τα αποτελέσματα προκρίνουν παρεμβάσεις και πολιτικές για την αύξηση των χώρων πρασίνου, ως μία στρατηγική για βελτίωση της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, αυτή η μελέτη παρέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν ήδη να χρησιμοποιηθούν στις μελλοντικές μελέτες για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία», δηλώνει ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, David Rojas.

Ο Δρ. Rojas και οι συνεργάτες του εφαρμόζουν επί του παρόντος τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης για να υπολογίσουν τον αριθμό των πρόωρων θανάτων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στις πόλεις, αν η πόλη επιτύγχανε τους φιλόδοξους στόχους αύξησης των χώρων πρασίνου.

«Τα προγράμματα αστικής περιβαλλοντικής προστασίας δεν είναι μόνο τα βασικά στοιχεία για την προώθηση της δημόσιας υγείας αλλά και για την αύξηση της βιοποικιλότητας και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθιστώντας τις πόλεις πιο φιλικές για την υγεία των ανθρώπων», δηλώνει καταληκτικά ο Mark Nieuwenhuijsen, στέλεχος του ISGlobal.