Προβλήματα απώλειας παραγωγικότητας στην εργασία τους και χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής αντιμετωπίζουν οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μελέτη του International Journal of Clinical Practice.

Στην έρευνα συμμετείχαν 52.000 άνδρες από οκτώ χώρες  (Βραζιλία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ). Η συχνότητα στυτικής δυσλειτουργίας στο δείγμα ανερχόταν σε 49,7%. Το υψηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε από τους Ιταλούς και ανερχόταν σε 54,7%.

Οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία ανέφεραν ότι απείχαν περισσότερες μέρες από τη δουλειά, δούλευαν ενώ ήταν άρρωστοι, ενώ είχαν και επαγγελματικά προβλήματα καθώς και προβλήματα δημιουργικότητας συγκριτικά με τους άνδρες που δεν αντιμετώπιζαν αντίστοιχο πρόβλημα. Παρατηρήθηκε επίσης πως είχαν χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής και περισσότερα προβλήματα υγείας.

«Η μελέτη δείχνει ότι η στυτική δυσλειτουργία είναι μία διαρκής ανησυχία η οποία επιδρά στην παραγωγικότητα και τις απουσίες από την εργασία», δήλωσε ο εκ των συγγραφέων της μελέτης Wing Yu Tang. «Το μέγεθος και η προέλευση του υπό μελέτη δείγματος δε δείχνει ότι τα συμπεράσματα της έρευνας μας είναι πιθανό να ισχύουν για μεγάλο μέρος του πληθυσμού», πρόσθεσε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Tarek Hassan.