Σε μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση κατέληξαν ερευνητές από την ομάδα Society for the Study of Addiction, μελετώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τις ποσότητες αλκοόλ που καταναλώνουμε.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Addiction, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν αλκοόλ στο σπίτι, έπιναν κατά 6.5% λιγότερο εάν χρησιμοποιούσαν μικρότερο ποτήρι.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 260 νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου, των οποίων τα μέλη κατανάλωναν τουλάχιστον δύο μπουκάλια κρασιού των 750mL κάθε εβδομάδα. Εφαρμόστηκαν δύο περίοδοι δοκιμής, διάρκειας 14 ημερών η καθεμία. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών αυτών, ζητήθηκε στους συμμετέχοντες να αγοράσουν μια προκαθορισμένη ποσότητα κρασιού, την οποία θα κατανάλωναν όσο ήταν στο σπίτι. Με τυχαιοποιημένο τρόπο ανατέθηκε σε κάποιους να αγοράσουν μπουκάλια των 750mL και σε άλλους συσκευασίες των 375mL. Με τον ίδιο τυχαίο τρόπο, οι ερευνητές ζήτησαν σε κάποιους από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν ποτήρια των 290mL και σε άλλους σκεύη των 350mL για να πιουν το κρασί τους. Στο τέλος κάθε 14ήμερης δοκιμαστικής περιόδου υπολογίστηκε ο όγκος του κρασιού που καταναλώθηκε, ζυγίζοντας τα μπουκάλια που αγοράστηκαν σε προρυθμισμένες ζυγαριές.

Τα συμπεράσματα των ερευνητών προκαλούν ενδιαφέρον: Όσοι έπιναν σε μικρότερα ποτήρια μείωσαν την συνολική ποσότητα κρασιού που κατανάλωναν περίπου κατά 6.5% – που αντιστοιχεί σε ποσότητα 253ml το δεκαπενθήμερο. Επιπροσθέτως, όσοι έπιναν από μικρότερα μπουκάλια περιόρισαν επίσης τη συνολική κατανάλωση κατά 3.6% (δηλαδή 146ml το δεκαπενθήμερο). Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα νέα ερευνητικά συμπεράσματα.

Σημειώνεται ότι το κρασί αποτελεί το πιο δημοφιλές αλκοολούχο ποτό στην Ευρώπη, με τις μεγαλύτερες ποσότητες να καταναλώνονται στο σπίτι και όχι σε χώρους διασκέδασης και εστιατόρια, όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο. Παρόμοιες μελέτες του παρελθόντος είχαν επίσης αποδείξει ότι η χρήση μεγαλύτερων ποτηριών στα εστιατόρια αυξάνει την ποσότητα του κρασιού που καταναλώνεται. Γεγονός αποτελεί, επιπλέον, ότι το μέγεθος των ποτηριών του κρασιού γενικότερα έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία 30 χρόνια.

Εάν αποδειχθεί ο συσχετισμός μεταξύ του μεγέθους των ποτηριών και της ποσότητας που καταναλώνεται, θα σημάνει μια σημαντική εξέλιξη, που θα μπορούσε να συμβάλλει στις πολιτικές που αναπτύσσονται αναφορικά με την προσπάθεια περιορισμού του αλκοόλ. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πολιτικές τιμολόγησης των προς πώληση ποτηριών ανάλογα με το μέγεθός τους, με στόχο την ενίσχυση των μικρότερων ποτηριών. Μια χρήσιμη πολιτική θα ήταν, επιπλέον, να εφαρμοστεί κανονισμός που να ορίζει το επιτρεπόμενο μέγεθος των ποτηριών που χρησιμοποιούνται σε χώρους εστίασης, μέτρο που θα συνέβαλε στη διαμόρφωση προτύπων για τα ιδανικά μεγέθη ποτηριών γενικότερα, τόσο για τη χρήση στην εστίαση, όσο και γι’ αυτήν εντός του σπιτιού.

Διαβάστε ακόμη:

Αλκοόλ: Μήπως το «παρακάνετε»; Η συνήθεια που σας προδίδει

Αλκοόλ – Καρδιά: Επικίνδυνο ακόμη και το λίγο; – Έρευνα απαντά

Τα 5΄που αποτρέπουν την κατάχρηση αλκοόλ

https://www.eurekalert.org/news-releases/961824?fbclid=IwAR3E1gQYEDhCAmwnPy2Py-5ZHzKN9WId0QQT1bm_LYG7A7utfI2ALJGyCDE