homescreen
Χειρουργικές επεμβάσεις στη γνάθο: Πότε καλύπτονται 100%

Photo: Shutterstock


Μάριος Οικονόμου

Ενημερωθείτε για τις καλύψεις των ασφαλιστηρίων υγείας σχετικά με τις νοσοκομειακές δαπάνες επεμβάσεων στοματικής/γναθοπροσωπικής χειρουργικής

Η αύξηση των καλυπτόμενων επεμβάσεων επανορθωτικής και πλαστικής χειρουργικής αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό πολλών σύγχρονων συμβολαίων υγείας, τα οποία αναγνωρίζουν πως προβλήματα που θεωρούνται συνήθως μόνο αισθητικά, στην πράξη παρεμβαίνουν σε επιμέρους λειτουργίες. Χαρακτηριστικά, έχουμε αναφερθεί στην κάλυψη των σχιστιών χείλους και ουρανίσκου, της βλεφαρόπτωσης και άλλων παθήσεων των βλεφάρων ή των ουλών.

Μια από αυτές τις περιπτώσεις αποτελούν και οι δυσαρμονίες στη σκελετική ανάπτυξη των γνάθων είτε παραμορφώσεις που προέκυψαν κατόπιν ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας και οι οποίες συνοδεύονται από λειτουργικά προβλήματα στη μάσηση, την κατάποση, την αναπνοή, τη φώνηση και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία λόγω κυρίως της αισθητικής δυσαρμονίας.

Έτσι, στις λίστες των ασφαλιστικών περιγραμμάτων υπάρχουν επεμβάσεις στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής που πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις δυσαρμονιών προσώπου και κρανιογναθικών ανωμαλιών, γναθοπροσωπικών τραυμάτων, καρκίνων και ανάπλασης των γνάθων όπως:

  • οστέινο (οστικό) μόσχευμα άνω γνάθου με διόρθωση χείλους – διαφράγματος κ.λπ.
  • ολική ή μερική γναθεκτομή άνω/κάτω γνάθου
  • ολική γναθεκτομή με εξόρυξη του οφθαλμού
  • ανοικτή ανάταξη κατάγματος άνω ή κάτω γνάθου
  • οστεοτομία απλή άνω ή κάτω γνάθου
  • αφαίρεση όγκου γνάθου.

Κάθε επέμβαση καλύπτεται για τις προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές δαπάνες πέρα από τη νοσηλεία και τις ιατρικές αμοιβές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου υγείας.

Προσοχή στους όρους

Όσοι διαθέτουν ήδη ασφαλιστικό συμβόλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης, θα πρέπει να ανατρέξουν στους όρους για να βεβαιωθούν για τις περιπτώσεις που οι ως άνω επεμβάσεις θα τύχουν κάλυψης από την εταιρεία. Αντίστοιχα, όσοι ενδιαφέρονται για τέτοιες χειρουργικές πράξεις αλλά ακόμα αναζητούν το ιδανικό συμβόλαιο υγείας, θα πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς για τα προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Υπάρχουν εταιρείες που θα καλύψουν οδοντιατρικές ή χειρουργικές θεραπείες για κατάγµατα γνάθου ως συνέπεια ατυχήµατος και για κακοήθεις εξεργασίες γνάθου (καρκίνος) αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνωριστεί και καλυφθεί από την εταιρεία, εξαιρώντας οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Έπειτα, σε νεότερα προγράμματα υγείας που καλύπτουν και άλλες συγγενείς ανωμαλίες όπως οι σχιστίες θα βρουν αυτό που αναζητούν όσοι επιθυμούν οικονομική κάλυψη για διόρθωση προβλημάτων όπως προγναθισμός, μικρογναθισμός ή πλαγιογναθισμός. Εν προκειμένω, είναι σημαντικό να ενημερωθούν λεπτομερώς από τον ασφαλιστικό πάροχο κυρίως για τη χρονική αναμονή που προβλέπεται για συγγενείς παθήσεις/ανωμαλίες. Στις περιπτώσεις αυτές, σημειώνουν οι γναθοχειρουργοί, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει σχεδόν πάντα προεγχειρητική προετοιμασία από ορθοδοντικό διάρκειας περίπου ενός έτους. Δεδομένου πως οι ορθοδοντικές θεραπείες συγκαταλέγονται στις βασικές εξαιρέσεις των συμβολαίων υγείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ρωτήσουν τι ισχύει για την προκείμενη περίπτωση.

Διαβάστε επίσης:

Ασφάλεια «πακέτο» με την αγορά υπηρεσιών και αγαθών – Πρέπει να αγοράσετε το «σετ»;

Οικογενειακά προγράμματα υγείας: Τα συν και τα πλην

Είναι «πεταμένα λεφτά» – Και άλλοι πέντε μύθοι για την ιδιωτική ασφάλισηΑπόρρητο Απόρρητο