Η ενσυναίσθηση μπορεί να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την ψυχική υγεία των μαθητών μέσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με δύο νέες έρευνες του Πανεπιστημίου MIT που δημοσιεύθηκαν στο Behavioral Neuroscience.

«Εξ ορισμού η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να επικεντρώνει κανείς την προσοχή του στην στιγμή χωρίς να αποσπάται από εξωτερικά ερεθίσματα ή εσωτερικές σκέψεις. Επομένως, αν ένας μαθητής επικεντρωθεί στο δάσκαλό του ή στα μαθήματά του, αυτό θα ωφελήσει τη γνώση», δήλωσε ο John Gabrieli, καθηγητής Εγκεφάλου και Γνωστικών Επιστημών στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Εγκέφαλο του Πανεπιστημίου MIT.

Οι ερευνητές για πρώτη φορά ανακάλυψαν ότι η εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στη λειτουργία του εγκεφάλου. Μαθητές της έκτης τάξης που εκπαιδεύτηκαν να έχουν ενσυναίσθηση, όχι μόνο δήλωναν ότι βιώνουν λιγότερο άγχος, αλλά και μετά από τομογραφίες εγκεφάλου παρατηρήθηκε μειωμένη δραστηριότητα της αμυγδαλής, μιας εγκεφαλικής περιοχής που συνδέθηκε με τον φόβο και άλλα αντίστοιχα συναισθήματα όταν τους παρουσιάστηκαν εικόνες τρομακτικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες στη μια έρευνα εφάρμοσαν ένα ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν ενσυναίσθηση το οποίο διήρκεσε οκτώ εβδομάδες, η άλλη ήταν η ομάδα ελέγχου και δεν εκπαιδεύτηκε στη ενσυναίσθηση. Πράγματι, διαπιστώθηκε μειωμένο άγχος και μειωμένη δραστηριότητα της αμυγδαλής στην ομάδα που εκπαιδεύτηκε. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση ενδέχεται να δρα προληπτικά ή καταπραϋντικά στις διαταραχές διάθεσης που συνδέονται με υψηλά επίπεδα άγχους.

Στο πλαίσιο της δεύτερης έρευνας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Mind, Brain and Education, οι συμμετέχοντες δεν εκπαιδεύτηκαν στην ενσυναίσθηση. Μετρήθηκε παρόλα αυτά το επίπεδο ενσυναίσθησης 2.000 μαθητών μέσης εκπαίδευσης στη Βοστόνη, μέσω του ερωτηματολογίου Mindfulness Attention Awareness Scale και παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές με υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης είχαν καλύτερους βαθμούς, λιγότερες απουσίες και λιγότερες αποβολές.

Στη συνέχεια οι ερευνητές προσπάθησαν να διερευνήσουν πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη από την ενσυναίσθηση χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία.

Σύμφωνα με τον Δρ. Gabrieli η εκπαίδευση ενσυναίσθησης στα σχολεία έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές και τονίζει την ανάγκη να γίνει μέρος του καθημερινού σχολικού προγράμματος, δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη καλά εδραιωμένοι τρόποι διδασκαλίας της.