Σημαντική για την ψυχική τους υγεία φαίνεται να είναι η συμβολή της συμμετοχής των παιδιών σε ομαδικά αθλήματα, όπως ανέδειξε μια μεγάλης κλίμακας μελέτη που διεξήχθη σε παιδιά και εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Προς έκπληξη πολλών, η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ψυχικής υγείας ακόμη και σε σχέση με τα παιδιά που δεν αθλούνται καθόλου.

Τα αποτελέσματα της εργασίας του Matt Hoffmann, από το California State University των ΗΠΑ, και των συνεργατών του δημοσιεύθηκαν στο PLOS ONE.

Τα νέα συμπεράσματα έρχονται να ενισχύσουν τις διαπιστώσεις προηγούμενων σχετικών ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες η συμμετοχή των νέων σε ομαδικά αθλήματα λειτουργεί σε σημαντικό βαθμό ως ασπίδα προστασίας έναντι σε πιθανά προβλήματα ψυχικής υγείας που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν.

Ωστόσο, υπήρξαν και μελέτες που κατέδειξαν ότι πολλοί νέοι που συμμετείχαν στον αθλητισμό εμφάνιζαν χειρότερη ψυχική υγεία. Κρίθηκε, επομένως, απαραίτητο να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα, ώστε να προσδιοριστεί ποιες εκφάνσεις του αθλητισμού είναι ωφέλιμες και ποιες μπορούν να λειτουργήσουν αρνητικά.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα σχετικά με τις αθλητικές συνήθειες και την ψυχική υγεία 11.235 παιδιών ηλικίας 9 έως 13 ετών. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης συμμετείχαν οι κηδεμόνες των παιδιών, οι οποίοι ανέφεραν διάφορες πτυχές της ψυχικής υγείας των παιδιών συμπληρώνοντας μια φόρμα γνωστή ως Λίστα Ελέγχου Συμπεριφοράς Παιδιών.

Οι ερευνητές αναζήτησαν τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων ψυχικής υγείας και των αθλητικών συνηθειών των παιδιών, ενώ έλαβαν υπόψη και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική υγεία, όπως το εισόδημα του νοικοκυριού και η συνολική σωματική δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις αρχικές εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που ασχολούνται με ομαδικά αθλήματα ήταν λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν σημάδια άγχους, κατάθλιψης, ηττοπάθειας, κοινωνικών προβλημάτων και διαταραχών προσοχής.

Οι ερευνητές ανέμεναν επίσης ότι ακόμη και η συμμετοχή σε ατομικά αθλήματα θα θωράκιζε τα παιδιά από τυχόν προβλήματα ψυχικής υγείας, έστω και σε μικρότερο βαθμό. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν επιβεβαιώθηκε. Αντίθετα, από την έρευνα προέκυψε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν κατ’ αποκλειστικότητα σε ατομικά αθλήματα έτειναν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ψυχικές διαταραχές από εκείνα που αθλούνταν καθόλου.

Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση των γυναικών διαπιστώθηκε ότι καθολικά η ενασχόληση με τον αθλητισμό, ανεξάρτητα με το είδους του αθλήματος, συσχετίστηκε με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης παραβατικής συμπεριφοράς συγκριτικά με τη μη συμμετοχή.

Συνολικά, τα νέα ερευνητικά ευρήματα προσθέτουν ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων ότι τα ομαδικά αθλήματα έχουν θετική επίδραση στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περαιτέρω έρευνα θα ήταν απαραίτητη ώστε να αποσαφηνιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η αρνητική σχέση που συνδέει τα ατομικά αθλήματα με την ψυχική υγεία των νέων, ενώ απαιτούνται διαχρονικές παρατηρήσεις για τη γενικότερη διερεύνηση τυχόν αιτιωδών σχέσεων μεταξύ της συμμετοχής στον αθλητισμό και της ψυχικής υγείας.

Η ερευνητική ομάδα καταλήγει με το εξής συμπέρασμα: «Τα παιδιά και οι έφηβοι που συμμετείχαν κατ’ αποκλειστικότητα σε ομαδικά αθλήματα, όπως το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο, αντιμετώπισαν λιγότερες ψυχικές διαταραχές συγκριτικά με εκείνους που δεν συμμετείχαν σε κανένα ομαδικό άθλημα. Ωστόσο, προς έκπληξή μας, νέοι που συμμετείχαν μόνο σε ατομικά αθλήματα, όπως π.χ. το τένις, κατέγραψαν πιο διαταραγμένη ψυχική υγεία σε σύγκριση με όσους δεν συμμετείχαν σε ομαδικά αθλήματα».

Διαβάστε ακόμη:

Γεννημένοι το καλοκαίρι ή το χειμώνα; Τι αλλάζει για την ψυχική μας υγεία

Video παιχνίδια: Ένας απρόσμενος σύμμαχος της παιδικής νοημοσύνης;

Η πανδημία οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας