Στην εποχή μας όλο και περισσότεροι είναι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για να καλύψουν βασικές τους ανάγκες όπως η στέγαση και η διατροφή, με τα μειωμένα ποσοστά γονιμότητας που συνεπάγεται η κατάσταση αυτή να έχουν σημάνει συναγερμό σε αρκετές χώρες. Όπως δείχνουν τα τελευταία δεδομένα, πάντως, οι γυναίκες αρχίζουν σταδιακά να κάνουν και πάλι περισσότερα παιδιά, σε μεγαλύτερη, όμως, ηλικία.

Νέα έρευνα που διεξήχθη από τα Dartmouth College και Paris School of Economics υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Οικονομικών Ερευνών μελέτησε περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες, διαπιστώνοντας ότι μια τέτοια χρονική μετατόπιση της τεκνοποίησης θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά επηρεάζουν την ευτυχία των γονιών τους.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη υποδεικνύει ότι τα παιδιά έχουν ουδέτερο ή αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των γονέων τους, κυρίως ως συνάρτηση της συνεχούς οικονομικής επιβάρυνσης που δημιουργούν.

Ωστόσο, όταν τα ζευγάρια κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία και υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα, τα παιδιά κάνουν όντως πιο ευτυχισμένους τους γονείς, με κάποιες βέβαια αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, σύμφωνα με τη μελέτη. Τέτοια εξαίρεση θεωρείται, για παράδειγμα, μια μονογονεϊκή οικογένεια, που προκύπτει είτε έπειτα από επιλογή του γονέα, είτε λόγω χωρισμού, είτε λόγω χηρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να γίνουν οι γονείς πιο ευτυχισμένοι.

«Επομένως, γιατί ο κόσμος συνεχίζει να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας κάνουν δυστυχισμένους;» αναρωτιούνται οι ερευνητές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Οικονομικών Ερευνών.

Η απλούστερη εξήγηση είναι ότι η επίδραση των παιδιών στην ευτυχία των γονιών τους εξαρτάται από το ποιοι είναι οι γονείς και τι παιδιά έχουν. Για παράδειγμα, τα παιδιά που έχουν «καλή συμπεριφορά» τείνουν να κάνουν τους γονείς τους πιο ευτυχισμένους, όπως επίσης και τα παιδιά κάτω από δύο ετών, με τη διαφορά να αποδεικνύεται χαώδης για τα παιδιά από την ηλικία των δύο ετών και πάνω.

Τα υιοθετημένα παιδιά και οι έφηβοι είναι εκείνοι που κάνουν τους γονείς πιο δυστυχισμένους, ωστόσο, κανένας από τους παράγοντες που σχετίζονται με τα παιδιά δεν επηρεάζει τόσο την ευτυχία των γονιών όσο τα χρήματα, υποστηρίζει η νέα αυτή έρευνα.

«Ο έλεγχος ή η εξάλειψη των οικονομικών δυσκολιών δημιουργούν θετικό πρόσημο σε όλους σχεδόν τους εκτιμώμενους συντελεστές σχετικά με τα παιδιά», σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα χρήματα δεν μπορούν απλώς να φύγουν από την εξίσωση της ευτυχίας. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οικονομικά πιο σταθεροί γονείς είναι πιο ευτυχισμένοι τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα με τα παιδιά τους, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των γυναικών που καθυστερούν να κάνουν οικογένεια και περισσότερα παιδιά.