Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στην American Journal of Preventive Medicine αναφέρει χρήσιμες τιμές που αφορούν την δύναμη λαβής χειρός και τον τρόπο που αυτή αποτελεί έναν εύκολο τρόπο πρώιμης διάγνωσης του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.

Η μυική αδυναμία είναι γνωστό ότι συσχετίζεται με τον σακχαρώδη διαβήτη σε φαινομενικά υγιείς ενήλικες, ωστόσο προηγούμενες μελέτες δεν είχαν καταλήξει σε έναν τρόπο εκτίμησης αυτού του δεδομένου. Η τρέχουσα έρευνα κατέδειξε κομβικά σημεία της δύναμη της χειρολαβής σχετιζόμενα με το βάρος του σώματος, το φύλο και την ηλικιακή ομάδα σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού που είχαν προηγουμένως εξεταστεί για συνυπάρχουσες παθήσεις όπως η υπέρταση.

Ο πρώιμος εντοπισμός των φαινομενικά υγιών ατόμων που κινδυνεύουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσω ενός απλού τεστ της δύναμης ή της αδυναμίας της λαβής του χεριού δίνει στους παρόχους υγείας ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο που καθιστά εφικτή την πρώιμη διάγνωση της νόσου, πριν προκύψουν επιπλοκές επισημαίνει η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ. Elise C. Brown από το Τμήμα Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας του Πανεπιστημίου Oakland των ΗΠΑ.

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 συσχετίζεται με αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα και θνησιμότητα, ενώ ο αδιάγνωστος προ-διαβήτης και διαβήτης τύπου 2 επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Το οικονομικό αυτό βάρος καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης. Ο σακχαρώδης διαβήτης παραμένει ασυμπτωματικός στα αρχικά στάδια και μια έγκαιρη διάγνωση μπορεί να προλάβει ή να καθυστερήσει τις αγγειακές επιπλοκές όπως η νευροπάθεια, η αμφιβληστροειδοπάθεια και οι βλάβες των νεφρών.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν χαμηλού κόστους φορητά δυναμόμετρα για να μετρήσουν τη δύναμη της λαβής και του πήχη του ασθενούς. Βασίστηκαν στην ανάλυση στοιχείων από την Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ του 2011-2012 και 2013-2014. Μετά την προσαρμογή των στοιχείων με βάση δημογραφικούς παράγοντες (π.χ. εθνικότητα, εκπαίδευση), παράγοντες του τρόπου ζωής (π.χ. καθιστική ζωή, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ) και την περιφέρεια της μέσης, οι ερευνητές αναγνώρισαν τα κομβικά σημεία της δύναμης λαβής των φαινομενικά υγιών ατόμων υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση διαβήτη. Τα επίπεδα αυτά παρουσιάζονται μαζί με τα σχετιζόμενα με την ηλικία και το φύλο οριακά σημεία λαβής που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά σωματικά βάρη, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση τους από τους παρόχους υγείας.

Το οριακό σημείo της δύναμης λαβής για γυναίκες ηλικίας 50-80 ετών λόγου χάρη είναι 0,49. Αυτό σημαίνει ότι εάν για παράδειγμα η δύναμη λαβής και των δυο χεριών μιας 60χρονης γυναίκας είναι 43 κιλά και το βάρος της 90 κιλά, η δύναμη λαβής της θα πρέπει να είναι 0,478. Εφόσον αυτή η τιμή είναι κάτω από 0,49 αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή είναι υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση διαβήτη και πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω.

«Δεδομένου του χαμηλού κόστους, της ελάχιστης εκπαίδευσης που απαιτείται και της ταχύτητας της μεθόδου διάγνωσης η χρήση της κανονικοποιημένης δύναμης λαβής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διαγνωστικά τεστ ρουτίνας για την αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση διαβήτη και να βελτιώσει την διάγνωση και την πρόγνωση» καταλήγει η Δρ. Brown.