Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, η λειτουργία των πνευμόνων ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία. Τώρα, έρευνα από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης, φέρνει στο φως έναν παράγοντα που φαίνεται να επιταχύνει τη φθορά της πνευμονικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που δημοσιεύτηκαν στο Thorax, η αύξηση του σωματικού βάρους αποδείχτηκε αρνητικός παράγοντας για την υγεία του αναπνευστικού συστήματος σε 3.700 ασθενείς από την Ευρώπη και την Αυστραλία, ηλικίας 20 έως 44 ετών, και σε διάστημα παρακολούθησης 20 χρόνων. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα τέτοιου μεγέθους που εξετάζει τη σύνδεση του βάρους με την υγεία των πνευμόνων.

Οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν τακτικά σε μέτρηση του βάρους τους και εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των πνευμόνων τους με σπιρομέτρηση για το διάστημα 1991-2014. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες με δείκτη μάζας σώματος στα συνιστώμενα όρια καθώς και τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, εμφάνισαν ταχύτερη εξασθένιση της πνευμονικής τους λειτουργίας. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα, έδειξε πως η απώλεια βάρους φάνηκε να ανακόπτει αυτή την επιτάχυνση ενώ οι συμμετέχοντες που διατήρησαν το βάρος τους σταθερά χαμηλό καθ ‘όλη τη διάρκεια της ενηλικίωσης, παρουσίασαν ακόμα μικρότερη εξασθένιση των πνευμόνων.

Κατά την επικεφαλής της έρευνας και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης, Gabriela Prado Peralta, υπάρχουν δύο μηχανισμοί που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σχέση του αυξημένου σωματικού βάρους με την υγεία των πνευμόνων. Πρώτον, η αύξηση βάρους δύναται να επηρεάσει τη λειτουργία της αναπνοής, καθώς το λίπος που συσσωρεύεται στην κοιλιακή και θωρακική χώρα μπορεί να περιορίσει τον χώρο που απαιτούν οι πνεύμονες για τη διαστολή τους κατά τη διαδικασία της αναπνοής. Δεύτερον, η λειτουργία των πνευμόνων μπορεί να επηρεαστεί από το βάρος μέσω φλεγμονωδών διεργασιών, καθώς ο λιπώδης ιστός – η περιοχή όπου συσσωρεύεται το λίπος – αποτελεί πηγή φλεγμονωδών ουσιών ικανών να βλάψουν τον πνευμονικό ιστό και να μειώσουν έτσι τη διάμετρο των αεραγωγών.

Η διατήρηση της καλής λειτουργίας των πνευμόνων κατά την ενηλικίωση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη χρόνιων αναπνευστικών ασθενειών, οι οποίες, στις μέρες μας, αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. «Δεδομένου του επιδημικού χαρακτήρα του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας σήμερα, είναι θεμελιώδες να εμπεδώσουμε τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η μείωση του βάρους μας και η διατήρησή του σε υγιή επίπεδα στη λειτουργία των πνευμόνων, παράγοντα σημαντικό για την πρόληψη της νοσηρότητας και της θνησιμότητας του πληθυσμού», σχολίασε η Δρ. Aymerich, επισημαίνοντας την ανάγκη εφαρμογής πολιτικών δημόσιας υγείας που να προάγουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής προς επίτευξη της καλής πνευμονικής υγείας.