Τη γνωστική εξασθένηση στους ανθρώπους μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας φαίνεται πως επιταχύνει η υψηλή αρτηριακή πίεση. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

«Τα ευρήματα είναι σημαντικά επειδή η υψηλή αρτηριακή πίεση και η γνωστική εξασθένηση είναι δύο από τις πιο κοινές παθήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση», δήλωσε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Δρ. L.H. Lumey.

Στην παρατηρητική αυτή μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα που συλλέχθηκαν από σχεδόν 11.000 ενήλικες την περίοδο 2011-2015 για να αξιολογήσουν πώς η υψηλή αρτηριακή πίεση και η αντιμετώπισή της μπορεί να επηρεάζει τη γνωστική εξασθένηση. Από τη μελέτη οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε γνωστικά τεστ όπως η άμεση ενθύμηση λέξεων με κουίζ μνήμης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συμμετέχοντες άνω των 55 ετών που είχαν υψηλή αρτηριακή πίεση είχαν υψηλότερες τιμές γνωστικής εξασθένησης συγκριτικά με τους συμμετέχοντες που λάμβαναν αντιυπερτασική αγωγή και εκείνους που δεν έπασχαν από υπέρταση.

Οι τιμές γνωστικής εξασθένησης ήταν παρόμοιες ανάμεσα στους ανθρώπους που λάμβαναν αντιυπερτασική αγωγή και εκείνους που δεν είχαν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Η μελέτη δεν αναλύει τους λόγους που η αντιυπερτασική αγωγή συμβάλλει στην επιβράδυνση της γνωστικής εξασθένησης ή αν ορισμένες θεραπείες ήταν πιο αποτελεσματικές από άλλες.

«Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για επέκταση της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης ειδικά στους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου επειδή πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι θα έπρεπε να λαμβάνουν αγωγή για την υπέρταση. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς οι αντιυπερτασικές θεραπείες ενδέχεται να προφυλάσσουν από τη γνωστική εξασθένηση και να εξετάσουμε πώς η υψηλή αρτηριακή πίεση και η γνωστική εξασθένηση σχετίζονται μεταξύ τους», εξήγησε η Shumin Rui, εκ των συγγραφέων της μελέτης.