Κάποια μέρα η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης θα είναι τόσο εύκολη όσο η λήψη μιας σέλφι σύμφωνα νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά που δημοσιεύθηκε στο Circulation: Cardiovascular Imaging.

Η διαδερμική οπτική απεικόνιση μετρά την αρτηριακή πίεση εντοπίζοντας τις αλλαγές της ροής του αίματος τραβώντας βίντεο ένα πρόσωπο με τη χρήση smartphone. Το φως του περιβάλλοντος διαπερνά την εξωτερική στρώση του δέρματος επιτρέποντας στους ψηφιακούς οπτικούς αισθητήρες των smartphones να οπτικοποιούν και να εξάγουν τα μοτίβα ροής του αίματος, τα οποία η διαδερμική οπτική απεικόνιση μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προβλέψει την αρτηριακή πίεση.

Η εξεύρεση ενός εύκολου και προσβάσιμου τρόπου μέτρησης της αρτηριακής πίεσης είναι σημαντική δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχει υπέρταση αλλά ενδέχεται να μην το γνωρίζει σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας.

«Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι μία από τις κυριότερες αιτίες καρδιαγγειακών παθήσεων που οδηγούν σε θάνατο ή αναπηρία. Η τακτική εξέτασή της είναι κομβικής σημασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Τα συνηθισμένα πιεσόμετρα αν και ακριβή δεν είναι βολικά. Οι χρήστες τείνουν να μην ακολουθούν τις οδηγίες των κατασκευαστών για να κάνουν πολλαπλές μετρήσεις κάθε φορά», εξήγησε ο Δρ. Kang Lee, επικεφαλής της μελέτης.

Ο Δρ. Lee και οι συνεργάτες του μέτρησαν τη ροή του αίματος 1.328 ενηλίκων από τον Καναδά και την Κίνα καταγράφοντας βίντεο δύο λεπτών χρησιμοποιώντας ένα iPhone που είχε εγκατεστημένο λογισμικό οπτικής απεικόνισης.

Οι ερευνητές συνέκριναν τις μετρήσεις συστολικής και διαστολικής  πίεσης καθώς και της μεταξύ τους διαφοράς (πίεση σφυγμού) που έγιναν μέσω του βίντεο του smartphone με τις μετρήσεις που έγιναν με τη χρήση συμβατικού πιεσόμετρου. Ακολούθως χρησιμοποίησαν τα δεδομένα που ελήφθησαν για να προγραμματίσουν ένα λογισμικό σύστημα ακριβούς μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και των σφυγμών από τα μοτίβα ροής αίματος του προσώπου. Βρήκαν ότι κατά μέσο όρο η διαδερμική οπτική απεικόνιση της συστολικής αρτηριακής πίεσης ήταν ακριβής σχεδόν κατά 95% ενώ της διαστολικής κατά 96%.

Η υψηλή ακρίβεια της τεχνολογίας είναι μέσα στα διεθνή πρότυπα για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με τον Δρ. Lee.

Οι ερευνητές κατέγραψαν τα πρόσωπα σε ένα καλά ελεγχόμενο περιβάλλον με τον φωτισμό προσαρμοσμένο για την εν λόγω συνθήκη, κάτι που καθιστά ασαφές το αν η μέτρηση με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας θα είναι ακριβής σε λιγότερο ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όπως ένα σπίτι. Επίσης, ενώ υπήρχαν διαβαθμίσεις στο χρώμα του δέρματος των συμμετεχόντων, εντούτοις δεν υπήρχαν συμμετέχοντες με πολύ σκούρο ή πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν φυσιολογική αρτηριακή πίεση. «Αν οι μελλοντικές μελέτες επικυρώσουν τα αποτελέσματά μας και δείξουν ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τότε θα έχουμε την επιλογή μίας εύκολης ανέπαφης και μη επεμβατικής μεθόδου καταγραφής της αρτηριακής πίεσης», κατέληξε ο Δρ. Lee.