Λιγότερο αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες έχουν τα νήπια που ξοδεύουν πολλή ώρα μπροστά στην τηλεόραση ή χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό αναφέρει νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα που δημοσιεύθηκε στο BMC Public Health.

Στη νέα μελέτη, η συμπεριφορική επιδημιολόγος Valerie Carson και η ερευνητική της ομάδα εξέτασαν τις σχέσεις μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και της καθιστικής συμπεριφοράς με τις κοινωνικές δεξιότητες, σε νήπια 1-2, 2-3 και 3-4 ετών σε 251 παιδιά.

Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των παιδιών χρησιμοποιώντας αισθητήρες κίνησης για μία βδομάδα και στα τρία ηλικιακά ορόσημα. Κατά την ίδια περίοδο οι γονείς απάντησαν σε ένα ημερολόγιο όπου ανέφεραν πόσο χρόνο σπαταλούσαν τα παιδιά τους μπροστά στις οθόνες καθώς και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Οι απαντήσεις για τις κοινωνικές δεξιότητες είχαν χωριστεί στις ακόλουθες υποκατηγορίες: α) Έκφραση, πόσο καλά αλληλεπιδρούν και σχετίζονται με άλλα παιδιά, β) Συμμόρφωση, η ικανότητα του παιδιού να βοηθά τους άλλους, να ακολουθεί κανόνες και να λαμβάνει οδηγίες και γ) Ενόχληση, οι αρνητικές πτυχές της συμπεριφοράς όπως η κοροϊδία, το bullying ή προσπάθεια να αποσπάσουν περισσότερη προσοχή.

Η Δρ. Carson δήλωσε ότι όσο περισσότερο χρόνο ξόδευαν τα νήπια μπροστά στις οθόνες τόσο λιγότερες κοινωνικές δεξιότητες είχαν. Ο χρόνος μπροστά στην οθόνη είχε συσχετιστεί σημαντικά με χαμηλότερη αξιολόγηση στους τομείς της έκφρασης και της συμμόρφωσης – των θετικών πτυχών των κοινωνικών δεξιοτήτων – ενώ ο αρνητικός τομέας της ενόχλησης είχε αυξηθεί.

«Ο χρόνος μπροστά στην οθόνη είχε σχετιστεί αρνητικά με τις κοινωνικές δεξιότητες της νηπιακής ηλικίας. Δυστυχώς αυτά τα μοτίβα συμπεριφορών αν κατοχυρωθούν κατά την πρώιμη παιδική ηλικία μοιάζουν να συνεχίζονται όσο το παιδί μεγαλώνει».

«Παραδείγματος χάριν, η μη χρήση οθονών στη νηπιακή ηλικία έχει συνδεθεί με καλύτερα αποτελέσματα σε επιμόρφωση, επαγγελματική αποκατάσταση και ψυχική υγεία, όπως επίσης και με χαμηλότερη εγκληματική δραστηριότητα και χρήση ουσιών κατά την εφηβεία και την ενήλικη ζωή».

«Πάντα πιστεύαμε πως ο πιο οικονομικά αποδοτικός και αποτελεσματικός τρόπος για μία υγιή ζωή είναι η έγκαιρη πρόληψη. Με την πάροδο του χρόνου γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να αλλάξουν αυτές οι συμπεριφορές ειδικά όσον αφορά τις οθόνες καθώς μπορεί να είναι εθιστικές» δήλωσε η Δρ. Carson.

Επίσης παρότι η μελέτη δεν έδειξε συσχέτιση μεταξύ των κοινωνικών δεξιοτήτων και των διαφορετικών βαθμίδων σωματικής δραστηριότητας, εντούτοις φάνηκε ότι τα μοτίβα φυσικής δραστηριότητας εντυπώνονται ακόμα και από αυτές τις πρώιμες ηλικίες.

«Με δεδομένο ότι η μεσαίας -έως ισχυρής- έντασης φυσική δραστηριότητα συγκεκριμένα σχετίζεται με πληθώρα παραγόντων υγείας κατά την παιδική ηλικία, τα στοιχεία υποστηρίζουν την ανάγκη προώθησης περισσότερης φυσικής δραστηριότητας στα νήπια», κατέληξε η Δρ. Carson.