Η έρευνα σε πάνω από 20.000 ενήλικες δημοσιεύθηκε στην Journal of Epidemiology & Community Health και διαπίστωσε ότι αφού είχαν ληφθεί υπόψη οι παράγοντες της ηλικίας, του εισοδήματος και της φύσης της εργασίας, οι γυναίκες που εργάζονταν πολλές ώρες είχαν 7,3% περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης συγκριτικά με εκείνες που εργάζονταν 35-40 ώρες την εβδομάδα. Η εργασία το Σαββατοκύριακο συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης και στα δυο φύλα.

Οι γυναίκες που εργάζονταν όλα ή τα περισσότερα Σαββατοκύριακα είχαν 4,6% περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης κατά μέσο όρο συγκριτικά με εκείνες που εργάζονταν μόνο τις καθημερινές. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 3,4%.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Gill Weston από το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Φροντίδας Υγείας του University College London εξηγεί ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, οπότε δεν μπορεί να τεκμηριωθούν τα αίτια του φαινομένου, ωστόσο το γεγονός ότι οι γυναίκες σηκώνουν το φορτίο του νοικοκυριού σε συνδυασμό με τις πολλές ώρες εργασίας μάλλον οδηγεί σε πολλές ευθύνες και υπερβάλλουσα πίεση.

Επιπρόσθετα οι γυναίκες που δούλευαν τα περισσότερα Σαββατοκύριακα έτειναν να είναι σε λιγότερα καλά αμειβόμενες εργασίες γεγονός που έχει συσχετιστεί με τον κίνδυνο κατάθλιψης.

Σύμφωνα με την έρευνα οι άνδρες έτειναν να εργάζονται περισσότερες ώρες σε αμειβόμενες εργασίες συγκριτικά με τις γυναίκες, ενώ η ύπαρξη παιδιών επηρέαζε τις ώρες εργασίας των δυο φύλων διαφορετικά: ενώ οι μητέρες δούλευαν λιγότερες ώρες συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν είχαν παιδιά, οι πατέρες δούλευαν περισσότερες ώρες συγκριτικά με τους άνδρες χωρίς παιδιά.

Τα παραπάνω στοιχεία προήλθαν από την ανάλυση των στοιχείων της βρετανικής Έρευνας UKHLS (Household Longitudinal Study) που παρακολούθησε την υγεία και την ευεξία ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 40,000 νοικοκυριών από το 2009. Για την συγκεκριμένη μελέτη ελήφθησαν τα στοιχεία από 11,215 εργαζόμενους άνδρες και 12,188 γυναίκες μεταξύ του 2010 και του 2012. Τα συμπτώματα κατάθλιψης, όπως η αίσθηση αναξιότητας και ανικανότητας, αξιολογήθηκαν με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σε ερωτηματολόγια που συμπλήρωναν μόνοι τους.

Η Δρ. Gill επισημαίνει ότι οι γυναίκες γενικότερα τείνουν να είναι πιο καταθλιπτικές από τους άνδρες και αυτό φάνηκε και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας. Επίσης, ανεξάρτητα από τις ώρες εργασίας οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι με τα περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία, καπνιστές, με χαμηλά εισοδήματα ή με σωματικά απαιτητικές δουλειές.