Έρχεται μια στιγμή στη ζωή κάθε γυναίκας που η κατάθλιψη θα την επισκεφθεί, και αν όχι όλες, τουλάχιστον στο 70% εξ αυτών. Αυτό ισχυρίζεται πρόσφατη έρευνα, η οποία όχι μόνο επιβεβαίωσε τη διαταραχή στις γυναίκες που περνούν στην εμμηνόπαυση, αλλά εξέτασε επιπλέον τους παράγοντες που καθιστούν την εμφάνιση κατάθλιψης σύνηθες φαινόμενο στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Κατάθλιψη, άγχος, ευερεθιστότητα, νευρικότητα, θλίψη, ανησυχία, προβλήματα μνήμης, έλλειψη εμπιστοσύνης και συγκέντρωσης, απώλεια της λίμπιντο, όλα τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης υποδεικνύουν τις αλλαγές στη ζωή της γυναίκας και επιπλέον δηλώνουν την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης: οι γυναίκες αισθάνονται ότι γερνούν, ο φόβος για τον θάνατο που φαίνεται πιο κοντά από πριν γίνεται εντονότερος., και η κατάθλιψη με το άγχος μεγεθύνουν τον φόβο αυτό.

Στην πρόσφατη μελέτη, της οποίας τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Menopause, η ερευνητική ομάδα αναζήτησε μέσα από στοιχεία 485 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών από την Τουρκία ηλικίας 35 έως 78 ετών, τα ακριβή καταθλιπτικά συμπτώματα που εμφανίζονται σε αυτή την περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας, τις μεταβλητές που ασκούν επιρροή καθώς και τα επίπεδα άγχους και φόβου του θανάτου. Έπειτα, εξέτασαν τις σχέσεις αυτών των μεταβλητών με την μετεμμηνοπαυσιακή κατάθλιψη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατάθλιψη στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες αποτελεί κοινό και σημαντικό πρόβλημα υγείας που απαιτεί περαιτέρω μελέτη. Στη συγκεκριμένη μελέτη, το 41% των συμμετεχουσών παρουσίαζε επιβεβαιωμένα κάποια μορφή κατάθλιψης, μολονότι το ποσοστό αποδείχτηκε χαμηλότερο σε σχέση με προηγούμενες μελέτες, εξαιτίας κυρίως της μικρότερης ηλικίας των γυναικών που συμμετείχαν (μέση ηλικία, 56,3 έτη).

Επιπλέον, εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου που συνέβαλαν στην εμφάνιση κατάθλιψης μετά την εμμηνόπαυση. Σε αυτά περιλαμβάνονταν: η χηρεία ή ένα διαζύγιο, η κατανάλωση αλκοόλ, οποιοδήποτε πάθηση απαιτούσε συνεχή φαρμακευτική αγωγή, η παρουσία οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας, ψυχικές ασθένειες που διαγνώστηκαν από ιατρό και η ύπαρξη τεσσάρων ή περισσότερων εν ζωή παιδιών. Εντούτοις, δεν διασταυρώθηκε η πιθανή σχέση μεταξύ κατάθλιψης και φόβου του θανάτου, και πάλι ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η νεαρή σχετικά μέση ηλικία των συμμετεχουσών.

Όπως σημείωσε η Δρ. Stephanie Faubion, διευθύντρια της Κοινότητας για την Εμμηνόπαυση της Βορείου Αμερικής, τα νέα ευρήματα συνάδουν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και υπογραμμίζουν τον υψηλό επιπολασμό των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε γυναίκες μέσης ηλικίας, ιδιαίτερα εκείνων με ιστορικό κατάθλιψης ή άγχους, χρόνιες παθήσεις και έντονα βιώματα ψυχοκοινωνικής φύσης, όπως ιδιαιτέρως αγχώδεις καταστάσεις.