Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, επαναλαμβάνοντας τις αντιρρήσεις της σχετικά με συγκεκριμένα σημεία του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας. Οι παιδίατροι εστιάζουν, συγκεκριμένα, σε δύο σημεία του νομοσχεδίου και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους εμβολιασμούς από φαρμακοποιούς, αλλά και στη δυνατότητα των ιατρών του ΕΣΥ να λειτουργούν ιδιωτικά ιατρεία.

Πιο συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, αναφέρει:

«Σε πρόσφατη προφορική τοποθέτηση και υπόμνημα που καταθέσαμε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σε σχέση με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και όσον αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του ιδιωτικού επαγγέλματος των ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), επισημάνθηκαν αρκετοί προβληματισμοί και ενστάσεις. Το υπόμνημα αμφισβητεί την αναγκαιότητα να επιτραπεί στους γιατρούς του ΕΣΥ να ανοίξουν ιδιωτικά ιατρεία σε μια ήδη υπερφορτωμένη από ιδιωτικά ιατρεία κοινότητα. Ο δυνητικός αντίκτυπος στις δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού και οι συνέπειες για την ισότητα και τη δικαιοσύνη αποτέλεσαν βασικά σημεία της διαφωνίας μας».

Στην ίδια επιστολή, τονίζεται ακόμη ότι «η χορήγηση στους γιατρούς του ΕΣΥ της δυνατότητας να ιδρύουν ιδιωτικά ιατρεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετασχηματισμό του ΕΣΥ σε ένα σύστημα που μοιάζει με το πρώην Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ). Αυτή η μετατόπιση εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης εντός και εκτός νοσοκομείων». Οι παιδίατροι εξέφρασαν, επιπλέον, τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με το ενδεχόμενο υποβάθμισης των υπηρεσιών που θα παρέχονται από το ΕΣΥ και τις δυσμενείς επιπτώσεις στη συνολική κοινωνική ευημερία.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι παιδίατροι υπενθυμίζουν ότι τάσσονται, επιπλέον, και κατά της χορήγησης εμβολιασμών από φαρμακοποιούς στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών Ενηλίκων, αμφισβητώντας την καταλληλότητα των φαρμακοποιών, αφού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «δεν διαθέτουν ειδική εκπαίδευση, ώστε να διεξάγουν εμβολιασμούς. Η εξελισσόμενη φύση των εμβολίων και των πρωτοκόλλων εμβολιασμού απαιτεί βαθιά κατανόηση των χαρακτηριστικών κάθε εμβολίου και του προφίλ υγείας του ατόμου, ένα επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, που συνήθως βρίσκεται στους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα».

Η επιστολή καταλήγει υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των αρχών της ισότητας και του κράτους δικαίου στις αποφάσεις για την υγειονομική περίθαλψη, υπογραμμίζοντας την «κρίσιμη ανάγκη για ενημερωμένα και ειδικευμένα άτομα να επιβλέπουν τις διαδικασίες εμβολιασμού για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας».

Διαβάστε επίσης:

Ιδιώτες παιδίατροι: Διαμαρτύρονται για διακρίσεις στην απόκτηση εξειδίκευσης

Ειδική αγωγή: Να εφαρμοστεί η απόφαση συνταγογράφησης ζητούν οι ελευθεροεπαγγελματίες παιδίατροι