Ένα στραβό διάφραγμα συχνά σημαίνει ότι η μία ρινική δίοδος είναι στενότερη από την άλλη, με αποτέλεσμα να δίνει την αίσθηση ότι είναι φραγμένο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή, τον ύπνο και την άσκηση.

Στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα, προσφέροντας ανακούφιση στους ασθενείς, οι ειδικοί στρέφονται συνήθως είτε στη λύση της χειρουργικής επέμβασης, είτε στην πιο συμβατική λύση της ιατρικής αντιμετώπισης με τη χορήγηση ρινικού σπρέι. Η χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωσή του είναι μια συνηθισμένη επέμβαση, υπάρχει ωστόσο έλλειψη επαρκών στοιχείων που να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά της.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό, μια ομάδα ερευνητών από το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδίασε τη Μελέτη Απόφραξης Ρινικών Αεραγωγών (NAIROS) για να παρέχει σαφή στοιχεία και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή της επέμβασης για το διάφραγμα. Στόχος των ερευνητών ήταν να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με το ποιοι ασθενείς θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτή τη θεραπεία.

Στη σχετική μελέτη συμμετείχαν 378 ενήλικες, ηλικίας κατά μέσο όρο 40 ετών, εκ των οποίων το 67% ήταν άνδρες. Οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν τουλάχιστον μέτρια συμπτώματα ρινικής απόφραξης, που συνδέονται με στραβό διάφραγμα. Χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, εκ των οποίων οι ασθενείς της μίας θα υποβάλλονταν σε επέμβαση (188), ενώ οι ασθενείς της άλλης θα διαχειρίζονταν τα συμπτώματα με τη χορήγηση ενός σπρέι φυσιολογικού ορού (190).

Στους έξι μήνες, οι ασθενείς ολοκλήρωσαν το Sino-Nasal Outcome Test-22 (SNOT-22), το οποίο αξιολογεί 22 συμπτώματα, χρησιμοποιώντας μια βαθμολογική κλίμακα 0 έως 5, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να μαρτυρούν σοβαρότερα συμπτώματα. Μια διαφορά 9 βαθμών σε αυτήν την κλίμακα ορίστηκε ως η ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά. Αξιολογήθηκαν, επίσης, παράγοντες όπως η ποιότητα ζωής και η ρινική ροή του αέρα, ενώ λήφθηκαν υπόψη κι άλλοι παράγοντες, που θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάζουν, όπως η ηλικία, το φύλο και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων στην αρχή της μελέτης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο BMJ, έδειξαν ότι η χειρουργική επέμβαση είναι πιο αποτελεσματική από τα ρινικά σπρέι. Ειδικότερα, οι μέσες βαθμολογίες SNOT-22 στους έξι μήνες ήταν 19,9 στην ομάδα της διαφραγματικής πλαστικής και 39,5 στην ομάδα ιατρικής διαχείρισης, αναδεικνύοντας τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διαφραγματοπλαστικής έναντι του ρινικού σπρέι. Η βελτίωση στις βαθμολογίες SNOT-22 στην ομάδα που υποβλήθηκε σε επέμβαση παρέμεινε στους 12 μήνες, αν και σε μικρότερο βαθμό (21,2 έναντι 30,4 στην ομάδα ιατρικής διαχείρισης).

Οι ασθενείς που παρουσίαζαν σοβαρότερα συμπτώματα στην αρχή της μελέτης ανέφεραν μεγαλύτερη βελτίωση μετά τη διαφραγματοπλαστική, σε σύγκριση με την ιατρική αντιμετώπιση. Τα αποτελέσματα ποιότητας ζωής και η ρινική ροή αέρα βελτιώθηκαν επίσης περισσότερο στους συμμετέχοντες που υποβλήθηκαν στην επέμβαση.

Επανεισαγωγή στο νοσοκομείο με αιμορραγία μετά από διαφραγματοπλαστική χρειάστηκαν μόλις 7 συμμετέχοντες (4% από τους 174 που υποβλήθηκαν σε διαφραγματοπλαστική), ενώ 20 ακόμη (12%) χρειάστηκαν αντιβιοτικά για λοιμώξεις.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «η διαφραγματοπλαστική είναι καλύτερη για τη ρινική απόφραξη και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το στραβό διάφραγμα, συγκριτικά με την πιο συντηρητική αντιμετώπιση με τη βοήθεια του ρινικού σπρέι. Οι αρχικές βαθμολογίες NOSE μπορούν να εκτιμήσουν την πιθανή βελτίωση των συμπτωμάτων και να καθοδηγήσουν τη λήψη αποφάσεων για ασθενείς και γιατρούς. Προτείνουμε να προσφέρεται η δυνατότητα επέμβασης στους ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα, τα οποία οφείλονται σε στραβό διάφραγμα».

«Πρόκειται για μια μελέτη ορόσημο, που δείχνει την αποτελεσματικότητα της διαφραγματικής πλαστικής έναντι της ιατρικής αντιμετώπισης σε ασθενείς με ρινική απόφραξη λόγω απόκλισης διαφράγματος. Είναι ζωτικής σημασίας αυτά τα ευρήματα να μεταφραστούν τώρα σε ιατρική καθοδήγηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι προσφέρεται αυτή η αποτελεσματική παρέμβαση σε όλους τους ασθενείς, που χαρακτηρίζονται από την ανάλογη παθολογία», καταλήγει το σχετικό άρθρο.

Διαβάστε ακόμη:

Μύτη: Ποιες επεμβάσεις καλύπτει το ασφαλιστήριο υγείας

Κορωνοϊός: Το ρινικό σπρέι που τον ξεγελά – Αποτελεσματικό και κατά της γρίπης

Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Πειραματικό ρινικό σπρέι αποκαθιστά την κινητικότητα