Μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας, μέσω της οποίας οι Έλληνες Πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται καλύτερα για υπηρεσίες και θέματα ιατρικής. Το νέο αυτό πρόγραμμα το οποίο λέγεται healthflix, θα δίνει μέσω βίντεο πληροφορίες για τη σχέση μας με το σύστημα υγείας, αποτελώντας επίσης και ένα σύμβουλο που θα περιγράφει το προφίλ υγείας μας.

Το νέο αυτό app θα έχει βίντεο με πληροφορίες, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση συμπεριφορών υγείας, αλλά και το πως μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση και άλλα συστήματα.

«Είναι ένα θέμα να υπάρχει ένα πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων και άλλο κατά πόσο χρησιμοποιείται» ανέφερε η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη από το βήμα του 11ου Συνεδρίου Ασθενών.

Όπως εξήγησε η κα Αγαπηδάκη, υπάρχουν παράγοντες ενδοπροσωπικοί, που σχετίζονται με την λεγόμενη ως εγγραμματοσύνη υγείας, υποκειμενικές αντιλήψεις που μπορούν να διευκολύνουν ή να δυσχεράνουν την πρόσβαση, όπως για παράδειγμα η αντίληψη πως η μαστογραφία είναι επώδυνη, που μπορεί να αποτρέψει κάποιες γυναίκες να την κάνουν.

Κατά τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ψηφιακές δεξιότητες, δεν είναι μόνο η πληροφορία υγείας και αν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει την υγεία του, αλλά πρέπει να έχει κάποιος και τις δεξιότητες για να έχει πρόσβαση, καθώς οι περισσότερες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Όπως επεσήμανε, έρευνες που τρέχουν, διαπιστώνουν ότι τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή επίπεδο δημοτικού σχολείου, αλλά και εκείνα με το υψηλότερο, δηλαδή μεταπτυχιακά και διδακτορικά, έχουν υψηλότερη εμπιστοσύνη και ακολουθούν ευκολότερα τις οδηγίες του γιατρού.

Όπως εξήγησε η κα Αγαπηδάκη, οι άνθρωποι με χαμηλότερη εκπαίδευση δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην λεγόμενη αυθεντία, στο γιατρό δηλαδή, ενώ τα άτομα με υψηλότερη εκπαίδευση έχει τις ικανότητες να κρίνει τις πηγές πληροφόρησης.
Βέβαια, δεν είναι ταυτόσημα η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και εγγραμματοσύνη υγείας, γιατί ακόμα και άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης μπορεί να δυσκολεύονται να τις αξιολογήσουν.

«Για να διευκολυνθούν οι πολίτες σχεδιάσαμε μια ψηφιακή δράση, τον Σύμβουλο Υγείας, ο οποίος θα αντλεί δεδομένα από τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από προληπτικά προγράμματα και εξετάσεις που έχει υποβληθεί και θα βγάζει το ατομικό προφίλ υγείας. Αυτό το προφίλ θα δείχνει που βρισκόμαστε σε σχέση με παράγοντες κινδύνου, σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, ποιες είναι οι εξετάσεις που θα πρέπει να έχω κάνει και ποια προγράμματα είναι διαθέσιμα για να γίνουν δωρεάν, αλλά και τα εμβόλια που θα πρέπει να έχουν γίνει και που θα έχουν πρόσβαση» σημείωσε η κα Αγαπηδάκη.

Επίσης, «εξετάζουμε πως θα αναπτύξουμε και κάτι αντίστοιχο ένα σύστημα ή μηχανισμό λήψης αγωγής, μέσω αυτής της εφαρμογής», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης: 

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Τέλος στις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία