Μελέτη για τους κινδύνους μόλυνσης από μύκητες και παράσιτα μέσω ουσιών ανθρώπινης προέλευσης

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έλαβε πρόσφατα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών για να εκπονήσει μελέτη αξιολόγησης όλων των λοιμωδών κινδύνων και να καθορίσει προληπτικά μέτρα για τη μετάδοση μυκήτων και παρασίτων που προέρχονται από όλους τους τύπους ουσιών ανθρώπινης προέλευσης