Δυσκολίες στην πρόσβαση σε νέες θεραπείες αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ασθενείς, έχοντας μεγάλη αναμονή προκειμένου ένα νέο, καινοτόμο, σκεύασμα που εγκρίνεται στην Ευρώπη να ενταχθεί στον κατάλογο των αποζημιούμενων φαρμάκων στη χώρα.

Η τελευταία έρευνα για την εκτίμηση του δείκτη W.A.I.T. (Waiting to Access Innovative Therapies), η οποία διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA) δείχνει πως ελάχιστα έχουν αλλάξει στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέα σκευάσματα.

Αναλυτικότερα, οι ασθενείς στην Ελλάδα περιμένουν 587 ημέρες, προκειμένου να πάρουν, εφόσον τους αφορά, μια νέα θεραπεία. Ο χρόνος αυτός απέχει περίπου δύο μήνες σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο χρόνο, αναδεικνύοντας τις ανισότητες που υπάρχουν στην πρόσβαση για τους ασθενείς στη χώρα μας, σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους.

Η μελέτη της EFPIA πραγματοποιείται σε 36 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Αφορά στα φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) τα προηγούμενα 4 χρόνια από το κάθε έτος δημοσίευσης και σκοπός της είναι η αποτύπωση του βαθμού πρόσβασης των ασθενών στις νέες καινοτόμες θεραπείες.

Όπως προκύπτει από την έρευνα του 2023, από τα 167 φάρμακα τα οποία έλαβαν από τον ΕΜΑ έγκριση κυκλοφορίας την περίοδο 2019-2022, τα 72 κατά μέσο όρο ήταν διαθέσιμα στις χώρες της Ευρώπης που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Η έρευνα του 2023 εκτιμά μια οριακή μείωση στη μέση διαθεσιμότητα των νέων καινοτόμων φαρμάκων, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 43% (52% για τα ογκολογικά φάρμακα και 35% για τα ορφανά), έναντι του 45% που ανέδειξε η έρευνα του 2022.

Παράλληλα, αυξημένος εκτιμάται ο μέσος χρόνος για την αποζημίωσή τους από τα κατά τόπους συστήματα υγείας. Ειδικότερα, υπολογίστηκε στις 531 ημέρες (559 για τα ογκολογικά φάρμακα και 542 για τα ορφανά), έναντι των 528 που ανέδειξε η έρευνα του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, μόνο το 47% των φαρμάκων που εγκρίθηκαν από τον ΕΜΑ μεταξύ 2019-2022 είναι διαθέσιμα στους ασθενείς. Η χώρα μας εμφανίζει διαθεσιμότητα ελαφρώς υψηλότερη συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρώπης (43%). Παραμένει, ωστόσο, πολύ πιο «πίσω» από τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ευκολία στην πρόσβαση: Γερμανία (88%), Ιταλία (77%), Αυστρία (75%), Ελβετία (70%) και Δανία (65%).

Η πρόσβαση στην Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά ικανοποιητική για τις θεραπείες κατά του καρκίνου (71%), αλλά υστερεί όσον αφορά στις θεραπείες για σπάνια νοσήματα (41%).

Ο χρόνος αποζημίωσης των νέων θεραπειών στην Ελλάδα, δηλαδή η ένταξη στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (587 ημέρες έναντι 531 στις χώρες τις Ευρώπης). Επίσης, σχεδόν οι μισές νέες θεραπείες που έρχονται (48%) είναι σε καθεστώς «περιορισμένης διαθεσιμότητας ή αποζημίωσης». Δεν υπάρχει, δηλαδή, ανεμπόδιστη πρόσβαση από όλους τους ασθενείς, αλλά διατίθενται κυρίως μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) και του ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας).

Διαβάστε επίσης:

Φάρμακα με drones: Μετά τις μικρές Κυκλάδες σε ποια νησιά θα παραδίδονται

Φαρμακευτική Νομοθεσία – Ευρώπη: Οι αλλαγές που θα στερήσουν δεκάδες νέα φάρμακα από τους πολίτες

Φάρμακα – Τιμές: Βαθιά το χέρι στην τσέπη έβαλαν και το 2023 οι πολίτες – Έρευνα του ygeiamou