Αύξηση κατά 40% παρουσιάζουν οι ελλείψεις φαρμάκων σε διάστημα ενός μήνα, όπως προκύπτει από το νέο πίνακα που δημοσίευσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Τα φάρμακα που χαρακτηρίζονται ως «Σκευάσματα Περιορισμένης Διαθεσιμότητας» και εκείνα τα οποία διακρίνονται ως φάρμακα «Μόνιμης και Έκτακτης Κάλυψης», έφτασαν μέσα στον Φεβρουάριο τα 193, συγκριτικά με 150 που ήταν στα μέσα Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, τα σκευάσματα που είναι δυσεύρετα στα ράφια των ιδιωτικών και των νοσοκομειακών φαρμακείων, αυξήθηκαν στα 146 σε σχέση με 104 τον περασμένο μήνα. Αντίθετα, μικρή υποχώρηση, στα 47 σε σύγκριση με 52, σημείωσαν τα σκευάσματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία της έκτακτης κάλυψης, είναι κυρίως νοσοκομειακά και εισάγονται συνήθως μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Στον κατάλογο του ΕΟΦ περιλαμβάνονται 87 φάρμακα που διατίθενται μέσω των φαρμακείων, 40 νοσοκομειακά φάρμακα, 5 εμβόλια και 14 σκιαγραφικά. Πρόκειται για βασικά φάρμακα όλων των θεραπευτικών κατηγοριών. Ως αίτια των ελλείψεων παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις παράδοσης, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία, αυξημένη ζήτηση, ενώ για ένα από τα σκευάσματα του νέου καταλόγου διαπιστώνεται ποιοτικό πρόβλημα.

Στη νέα λίστα των φαρμάκων σε έλλειψη έχουν προστεθεί δημοφιλή αναλγητικά και αντιεμετικά σκευάσματα, σκιαγραφικά, 2 εμβόλια αλλά και σημαντικά νοσοκομειακά φάρμακα ιδιαίτερα χρήσιμα για ασθενείς με χρόνιες νόσους ή για επεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι Υπουργείο Υγείας και ΕΟΦ έχουν λάβει μέτρα για τον έλεγχο των ελλείψεων. Ήδη λειτουργεί πλατφόρμα για χρήση του Υπουργείου Υγείας, στην οποία συγκεντρώνονται στοιχεία από φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες και το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προκειμένου να προλαμβάνονται ελλείψεις.

Επιπλέον, η διοίκηση του ΕΟΦ έχει προχωρήσει σε διαδοχικές απαγορεύσεις παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων, με την πλέον πρόσφατη να έχει αποφασιστεί τον περασμένο μήνα και να αφορά σε 119 φάρμακα.