Το Ευρωπαϊκό Έργο Cooperation for Health 2 (CoofHea2), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας, επικεντρώνεται στη δημιουργία διασυνοριακής δικτύωσης, η οποία θα παρέχει μια συστηματική προσέγγιση στην κάλυψη υγειονομικών αναγκών, μέσω στρατηγικών δράσεων, πιλοτικών παρεμβάσεων και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων στον τομέα της Υγείας.

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί διήμερη συνάντηση εργασίας, τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 στην Περιφέρεια της Απουλίας, στο Μπάρι της Ιταλίας. Η συνάντηση αυτή, η οποία πραγματοποιείται χρονικά κοντά στην ολοκλήρωση των δράσεων του έργου, απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους και δυνητικά εμπλεκόμενους φορείς του έργου.

Κατά τη διήμερη συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΟΔΙΠΥ του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Απουλίας, της AReSS Puglia και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, θα συζητηθούν τα αποτελέσματα του έργου καθώς και οι κοινοί στόχοι των εταίρων για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Αναδεικνύοντας τη δέσμευση του εταιρικού σχήματος στη συνέχιση των δράσεων βελτίωσης των υπηρεσιών Υγείας, ακολουθώντας την πορεία που χάραξαν το έργο CoofHea2 και ο προκάτοχός του (CoofHea), θα υπάρξει συνεδρία με θέμα το νέο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2021 – 2027, όπου θα παρουσιαστούν οι άξονες προτεραιότητας και οι ειδικές δράσεις του. Οι ομάδες έργου των εταίρων θα σχεδιάσουν από κοινού νέες προτάσεις για έργα που θα εστιάζουν στη βιωσιμότητα των εκροών του CoofHea2, στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθοδολογιών, και θα εξεταστούν οι δυνατότητες για περαιτέρω συνέργειες με στόχο τη μετεξέλιξη του έργου σε ένα έργο ορόσημο στον τομέα της Υγείας.

 

Ειδήσεις σήμερα:

Νοσοκομεία – ΕΣΥ: Εβδομάδα κινητοποιήσεων για γιατρούς και εργαζόμενους

Ρινικά αποσυμφορητικά σπρέι: Ποιοι πρέπει να προσέχουν τη χρήση τους – Νέες οδηγίες του EMA