Ιδιαίτερη σημασία έχει για το Υπουργείο Υγείας η επιτυχία των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου των πολιτών, με τον κ. Θάνο Πλεύρη να επιδιώκει την περαιτέρω διείσδυσή τους στον πληθυσμό μέσα από την αξιοποίηση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) που διενεργούσαν το προηγούμενο διάστημα μαζικούς εμβολιασμούς σε απομακρυσμένες περιοχές. Η διαδικασία αυτή νομοθετείται και επίσημα σήμερα μέσα από την επικείμενη ψήφιση του Νομοσχεδίου «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

Μέσω της διαδικασίας αυτής, ένας πολίτης ο οποίος θα θέλει να συμμετέχει στα προγράμματα προληπτικών ελέγχων που αφορούν στους καρκίνους μαστού, παχέος εντέρου και τραχήλου της μήτρας, τα καρδιαγγειακά νοσήματα αλλά και την παχυσαρκία ενηλίκων και παιδιών, αλλά δεν μπορεί λόγω του απομακρυσμένου τόπου διαμονής του, θα έχει την ευκαιρία να εξετάζεται από ΚΟΜΥ.

Όπως σημειώνεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 87, του νομοσχεδίου, το οποίο είναι το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας της παρούσας Κυβέρνησης: «Έργο των Κ.ΟΜ.Υ. αποτελεί η ολοκληρωμένη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδίως οι υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου, προαγωγής και αγωγής υγείας, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων υγείας, η διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, η αποκατάσταση και η ανακουφιστική φροντίδα στην κοινότητα, καθώς και οι κατ` οίκον επισκέψεις σε πληθυσμούς δυσπρόσιτων ή απομονωμένων αγροτικών και ημιαστικών περιοχών της ορεινής και νησιωτικής χώρας, σε πληθυσμούς περιοχών με δυσχερή πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και σε ευάλωτες και ευπαθείς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ομάδες του πληθυσμού, οπουδήποτε στη χώρα».

Σύμφωνα με τον κ. Θάνο Πλεύρη: «Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δυναμικό στις Κινητές Ομάδες το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε και καθώς ένα πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων συχνά μπορεί να βρει ανάχωμα των απομακρυσμένων, των νησιωτικών περιοχών. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τις ομάδες αυτές να καλύψουμε και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της βελτίωσης των συνθηκών, πολλούς συμπολίτες μας. Ήδη έχουμε οργανώσει πρόγραμμα κινητών μονάδων που επισκέπτονται λέσχες φιλίας, έχουν επισκεφτεί όλες τις λέσχες του Δήμου Αθηναίων αλλά και σε άλλους Δήμους, προκειμένου οι πολίτες που έχουν περισσότερη ανάγκη ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας να μην χρειάζεται οι ίδιοι να μετακινούνται και να έχουμε πολύ νωρίς συνθήκες πρόληψης».

Να υπενθυμίσουμε ότι οι ΚΟΜΥ στελεχώνονται από συγκεκριμένο αριθμό επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης:

α) έναν Ιατρό, ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή με Πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής, ή εκ των λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων που ορίζονται ως προσωπικοί ιατροί και έναν ιατρό με ειδικότητα Παιδιατρικής,
β) έναν Οδοντίατρο, ΠΕ Οδοντιάτρων,
γ) έναν Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ή ΠΕ Νοσηλευτικής άνευ νοσηλευτικής ειδικότητας, ή εν ελλείψει αυτού, ΤΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ή ΤΕ Νοσηλευτικής άνευ νοσηλευτικής ειδικότητας,
δ) έναν επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Μαιευτικής,
ε) έναν επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Επισκεπτών/ τριών Υγείας,
στ) έναν επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας,
ζ) έναν επαγγελματία, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, ή εν ελλείψει αυτού, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας,
η) έναν υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ή εν ελλείψει αυτού ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και
θ) δύο οδηγούς, ΔΕ Οδηγών.