Παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει για τη βελτίωση του δικτύου δομών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα (ΠΦΥ), φαίνεται πως ακόμη οι πολίτες διατηρούν το φόβο που καλλιέργησε η πανδημία κορωνοϊού, αποφεύγοντας τις ιατρικές επισκέψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το BI-Health-Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ, του Υπουργείου Υγείας, τα τακτικά περιστατικά που καταγράφηκαν στις μονάδες υγείας της ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ κ.λπ.) το 2022 αυξήθηκαν λίγο στα 5,66 εκατομμύρια από 5,45 εκατομμύρια το 2021, όταν το 2018 τα αντίστοιχα περιστατικά βρισκόταν στα επίπεδα των 8,8 εκατομμύριων.

Η σημαντική αυτή υποχώρηση της τάξης του 27,5% συνοδεύτηκε και με μειώσεις και στις άλλες κατηγορίες επισκέψεων σε δομή της ΠΦΥ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το BI HEALTH, τα επείγοντα περιστατικά φαίνεται πλέον να κινούνται και πάλι στα επίπεδα του 2019-202ο ήτοι στα 3-3,3 εκατομμύρια, όμως το 2020-21 είχαν υποχωρήσει στα 2,5 εκατομμύρια. Επίσης μείωση της τάξης του 6,5% παρουσίασαν οι επισκέψεις στην ΠΦΥ για συνταγογράφηση. Επίσης σημαντική μείωση σημείωσαν και οι επισκέψεις στην ΠΦΥ, για άλλους λόγους, και  από 610 χιλιάδες το 2018 έφτασαν σε περίπου 380.000 ήτοι μείωση περίπου 37%.

Υποχώρηση επισκέψεων και στο ΕΣΥ

Όμως η πανδημία δεν προκάλεσε υποχώρηση μόνο στις επισκέψεις στην ΠΦΥ, αλλά υπήρξε δραματική υποχώρηση και στα Τμήματα Εξωτερικών Ιατρειών (ΤΕΙ) και Επειγόντων (ΤΕΠ) στο ΕΣΥ.

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του BI-HEALTH, ο συνολικός αριθμός εξεταζόμενων πολιτών στα ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ και Ολοήμερα) πέρυσι ήταν 10,4 εκατομμύρια από 13,2 εκατομμύρια το 2018 και 2019. Να τονίσουμε δε ότι την περίοδο της πανδημίας υπήρξε ραγδαία υποχώρηση των εξεταζόμενων σε αυτά τα τμήματα και μάλιστα το 2020 εξετάστηκαν 8,7 εκατομμύρια και το 2021 9,4 εκατομμύρια.

Η σημαντικότερη υποχώρηση παρατηρείται στα εξωτερικά ιατρεία (από 7,6 εκατομμύρια στα 5,6 εκατομμύρια), ενώ σταδιακά διαπιστώνουμε να επιστρέφουν οι αριθμοί των εξεταζόμενων στα ΤΕΠ, αν και το 2022 ήταν 4,22 εκατομμύρια οι εξεταζόμενοι από περίπου 5 εκατομμύρια το 2018.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις υγειονομικών φορέων, παρά τις σχετικές αυξήσεις στα περιστατικά που απευθύνονται στην δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αλλά και στα ιατρεία του ΕΣΥ, το 2022 σε σχέση με το 2021, φαίνεται ξεκάθαρα πως δεν έχουμε επιστρέψεις σε επίπεδα προ πανδημίας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα παρουσιάζουν σταθερή μείωση ήδη από την προηγούμενη Άνοιξη και επίσης υπήρξε και άρση μέτρων.

Το θέμα που ανησυχεί τις υγειονομικές αρχές είναι αν η επιφυλακτικότητα των πολιτών να επισκεφτούν μονάδες υγείας, μελλοντικά δείξει αύξηση της νοσηρότητας σε διάφορες ασθένειες λόγω καθυστερημένης διάγνωσης.

Νοσηλείες ΕΣΥ

Σύμφωνα με το BI-Health, να αναφέρουμε ακόμη ότι το 2022 ο αριθμός των νοσηλευθέντων πολίτων σε κλίνες των δημοσίων νοσοκομείων ήταν 2,4 εκατομμύρια από 2,2 εκατομμύρια το 2021 δηλαδή σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 9%. Βέβαια και στις νοσηλείες σημειώθηκε μείωση λόγω πανδημίας καθώς το 2018 ο σχετικός αριθμός πολιτών ήταν 2,5 εκατομμύρια ενώ υποχώρησε ιδιαίτερα το 2020 στους 2,1 εκατομμύρια πολίτες.

Να επισημάνουμε ακόμη ότι την προηγούμενη 5ετία πάντως σημειώθηκε και σχετική αύξηση κλινών και από 33.000 το 2018 διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 34.700.