Σε Ιπποκράτειο, Λαϊκό και Ωνάσειο χτυπά δυνατά η καρδιά του μεταμοσχευτικού τομέα στη χώρα μας. Οι κλινικές που υλοποιούν τα τρία προγράμματα Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων στο ΕΣΥ μετρούν πλέον πλούσιο επιστημονικό έργο, τεράστια κλινική εμπειρία και χιλιάδες επεμβάσεις, που μεταφράζονται σε χιλιάδες νέες ευκαιρίες για ζωή στους ασθενείς.

Με αφορμή την πρόσφατη βράβευσή τους για το μεταμοσχευτικό τους έργο από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ο απολογισμός των προγραμμάτων Μεταμόσχευσης και της δραστηριότητας των κλινικών (Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Ιπποκρατείου», νοσοκομείου «Λαϊκό» και Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου). Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Η Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ και το «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης λειτουργούν προγράμματα: Μεταμόσχευσης Νεφρού Ενηλίκων/Παίδων, Μεταμόσχευσης Ήπατος Ενηλίκων/Παίδων και Μεταμόσχευσης Παγκρέατος. Η Κλινική έχει να επιδείξει πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο στη νεφρική μεταμόσχευση των ενηλίκων: από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα 1.791 μεταμοσχεύσεις νεφρού, και παράλληλα αποτελεί ενεργό κέντρο στη μεταμόσχευση ήπατος με 677 μεταμοσχεύσεις.

Βασικός πυλώνας των ερευνητικών ενδιαφερόντων της Κλινικής είναι το νέο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στη Μεταμόσχευση Συμπαγών Οργάνων του ΑΠΘ στο πλαίσιο της Ειδικής Μονάδας Βιοιατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (Ε.Μ.Β.Ι.Ε.Ε.) της Ιατρικής Σχολής. Τρέχοντα ερευνητικά θέματα είναι η 3D Laser Scanning for Split Liver Graft Volume Assessment, δηλαδή η τρισδιάστατη εκτύπωση ηπατικών και νεφρικών όγκων για υποβοήθηση χειρουργικών επεμβάσεων και βιοεκτύπωση.

Λαϊκό: Πάνω από 100 μεταμοσχεύσεις νεφρού ετησίως

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο από το 1971, που διενεργήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού, έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 2.998 μεταμοσχεύσεις νεφρού, οι 1.555 από ζώντα δότη και οι 1.441 από αποβιώσαντα δότη. Οι υποψήφιοι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος του κέντρου στο Μητρώο αναμονής είναι 613. Η μεταμοσχευτική δραστηριότητα από το 2017 είναι σταθερά πάνω από 100 μεταμοσχεύσεις ετησίως, με τις μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη να αποτελούν το 60% της συνολικής μεταμοσχευτικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων από ζώντα δότη στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους με αποτέλεσμα στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Λαϊκού να διενεργείται το 75% του συνόλου των μεταμοσχεύσεων από ζώντα δότη στη χώρα. Από το 2020, σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό και το Παιδονεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού» και το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Λαϊκού, έχουν διενεργηθεί επίσης 30 παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις νεφρού.

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευση Νεφρού του Λαϊκού Νοσοκομείου, που επίσης βραβεύτηκε, έχει πλούσια κλινική και ερευνητική δραστηριότητα που καλύπτει όλο το φάσμα της νεφρολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των ανοσολογικών παθήσεων του νεφρού. Από τον Ιανουάριο 2022, η Μονάδα Σπειραματικών Παθήσεων της Κλινικής, αποτελεί το μοναδικό ελληνικό νεφρολογικό κέντρο το οποίο έλαβε πιστοποίηση ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σπανίων Νεφρικών Παθήσεων (ERKNET), ενώ είχε προηγηθεί πιστοποίηση ως «Κέντρο Αριστείας Σπάνιων Νεφρικών Παθήσεων» από το ελληνικό Υπουργείο Υγείας τον Οκτώβριο 2020.

Το Πρόγραμμα Μεταμόσχευσης Καρδιάς του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου έχει μακρόχρονη διαδρομή αφού λειτουργεί από το 1995. Στα χρόνια αυτά έχουν πραγματοποιηθεί 213 μεταμοσχεύσεις καρδιάς ενώ από το 2003, έτος κατά το οποίο εμφυτεύθηκε το πρώτο σύστημα υποστήριξης της καρδιάς, έχουν τοποθετηθεί 199 συστήματα σε 189 ασθενείς. Το 2020 έγινε η έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταμόσχευσης Πνευμόνων σε συνεργασία με το ΠΓΝ «Αττικόν». Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 23 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων σε αντίστοιχο αριθμό ασθενών. Τέλος, το Ωνάσειο είναι το συντονιστικό κέντρο της μελέτης Retention με σκοπό την τηλε-παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, ασθενών που φέρουν συστήματα υποστήριξης της καρδιάς και ληπτών καρδιακού μοσχεύματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών μέχρι την ηλικία των τριών ετών

ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση συμπληρώματος διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλεί φαρμακευτικό προϊόν για την καρδιά