Με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της υγείας και της πρόληψης ασθενειών, συστήνεται στην Ακαδημία Αθηνών Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία. όπως σημειώνεται στο Άρθρο 18 του Νομοσχεδίου «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, ο σκοπός του Κέντρου πραγματοποιείται με:

α) Τη διεξαγωγή και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης με αντικείμενο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών. Αρμόδιο όργανο που καθορίζει τα προς έρευνα επιστημονικά θέματα, καθώς και τα προγράμματα, στα οποία αυτά εντάσσονται, είναι η Εφορευτική Επιτροπή του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ., ύστερα από εισήγηση του Επόπτη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ..

β) Την αποτύπωση δεδομένων για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της καταγραφής κοινωνικοοικονομικών στοιχείων, ιστορικού υγείας και της εκτίμησης βιοχημικών, γενετικών,  ανθρωπομετρικών, διατροφικών και περιβαλλοντικών δεικτών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού.

γ) Τη διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών και την εκπόνηση επιδημιολογικών και συναφών μελετών.

δ) Τη συμβολή στην καταγραφή των ιδιαίτερων γενετικών χαρακτηριστικών σε αντιπροσωπευτικό πληθυσμό της Ελλάδας και τη συσχέτισή του με χαρακτηριστικά υγείας και νόσησης.

ε) Τη συμβολή της ανάπτυξης της ιατρικής ακριβείας με τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα γενετικά δεδομένα.

στ) Την αξιοποίηση βάσεων δεδομένων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Διαβάστε επίσης:

Αρρωσταίνετε συχνά; Μήπως φταίει ότι κοιμάστε λίγο; Πόσες ώρες αυξάνουν τον κίνδυνο λοιμώξεων

Το σύστημα υγείας τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο