Με καθυστέρηση ενός μήνα θα εφαρμοστεί η αλλαγή στον τρόπο προμηθειών φαρμάκων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μέσω της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), η οποία επρόκειτο να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2023. Ο λόγος είναι ότι η σχετική τροπολογία δεν κατατέθηκε τελικά προς ψήφιση με το σχέδιο νόμου για την ανακουφιστική φροντίδα.

Παρότι η διάταξη είναι έτοιμη, σύμφωνα με πληροφορίες, την τελευταία στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε πως απαιτείται περαιτέρω ανάλυση επί συγκεκριμένων σημείων του σχεδίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες χρειάστηκαν, λοιπόν, επιπλέον χρόνο. Η νέα τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου, με στόχο η νέα διαδικασία να τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ από 1η Φεβρουαρίου 2023.

Η αλλαγή εκτιμάται ότι συμβάλει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην έγκαιρη πληρωμή των προμηθευτριών εταιρειών, εντός 90 ημερών, περιορίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παράλληλα, για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας θα είναι σε θέση να έχει σαφή εικόνα ανά πάσα στιγμή για την πορεία των παραγγελιών φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Παράταση στο υπάρχον σύστημα

Έως την εφαρμογή του νέου συστήματος, τα δημόσια νοσοκομεία συνεχίζουν να παραγγέλνουν φάρμακα βάσει της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία σε γενικές γραμμές εξελίσσεται ομαλά. Η καθυστέρηση στην κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης, βέβαια, προκάλεσε κάποια ανησυχία για πιθανές δυσλειτουργίες στην προμήθεια ευαίσθητων φαρμάκων, κυρίως ογκολογικών. Αποτέλεσμα ήταν κάποια νοσοκομεία να προχωρήσουν σε αυξημένες παραγγελίες εντός του Δεκεμβρίου.

Στην πράξη αυτό σημαίνει αυξημένες παραγγελίες για τις φαρμακευτικές εταιρείες και άρα αύξηση του clawback, στην εκπνοή του χρόνου καθώς θα υπάρχει περαιτέρω υπέρβαση στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, η οποία εκτιμάται στο 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, η αγορά θα πρέπει να «υπομένει» τον κατακερματισμένο υπολογισμό του clawback, όπως ισχύει τώρα, για ακόμη ένα μήνα ή έως ότου η ΕΚΑΠΥ αναλάβει την κεντρική προμήθεια και διαχείριση των φαρμάκων για το ΕΣΥ.
Ωστόσο, εκτιμάται πως και αυτός ο μήνας θα συμβάλλει στην περαιτέρω κατανόηση και προετοιμασία των φαρμακοποιών των νοσοκομείων να υποδεχθούν το νέο σύστημα.

Τι αλλάζει

Η ΕΚΑΠΥ, λοιπόν, θα καταστεί κεντρικός αγοραστής φαρμάκων για το σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Πρόκειται για μία πλήρως ψηφιακή διαδικασία, μέσω ειδικής πλατφόρμας, τιμολόγησης και εκκαθάρισης δαπανών και η πληρωμή θα γίνεται πλέον εντός 90 ημερών. Οι παραγγελίες των νοσοκομείων θα τίθενται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο τα Νοσοκομεία όσο και οι Φαρμακευτικές εταιρείες.

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά για τις εξής 3 κατηγορίες φαρμάκων:

  • Φάρμακα που προέρχονται από τις κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες της ΕΚΑΠΥ (γενόσημα).
  • Φάρμακα από το σύνολο των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης (για το 2023).
  • Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του άρθρου 12 του Ν.3816/10.

Σκοπός είναι η διαδικασία να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες φαρμάκων, αλλά και αναλώσιμων.

Σήμερα τα 107 Δημόσια Νοσοκομεία προμηθεύονται φάρμακα από περίπου 120 φαρμακευτικές επιχειρήσεις για τις ανάγκες λειτουργίας τους με απευθείας παραγγελίες ή μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών που τρέχει η ΕΚΑΠΥ για ορισμένα γενόσημα. Η τιμολόγηση των προμηθειών αυτών γίνεται μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα και είναι ενδεικτικό ότι κάθε μήνα εκδίδονται περίπου 40.000 τιμολόγια. Στην πράξη παρατηρούνται ορισμένα σοβαρά προβλήματα:

  • Η καθυστέρηση των πληρωμών στις εταιρείες είναι μεσοσταθμικά στους 10-12 μήνες από την παράδοση.
  • Η έκδοση του Rebate και του Clawback καθυστερεί λόγω του πλήθους των παραστατικών και της κατακερματισμένης διαδικασίας.
  • Είναι εξαιρετικά δυσχερής η παρακολούθηση των εμπιστευτικών εκπτώσεων.

Διαβάστε επίσης: 

Υπουργείο Υγείας: 150 εκατομμύρια για έξυπνη, πράσινη και κοινωνική υγεία