Η παράταση των συμβάσεων για τους επικουρικούς εργαζόμενους στο σύστημα υγείας για το επόμενο έτος, αλλά και η διευθέτηση της διαδικασίας ανάκλησης των προστίμων που είχαν επιβληθεί στους ανεμβολίαστους έναντι του κορωνοϊού πολίτες ηλικίας άνω των 65 χρόνων ρυθμίζονται με διατάξεις του νομοσχεδίου για την ανακουφιστική φροντίδα που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα, παρατείνεται μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 η σύμβαση εργασίας όλων των επικουρικών εργαζομένων που απασχολούνται στο σύστημα υγείας, για την κάλυψη αναγκών λόγω της πανδημίας Covid-19.

Πρόκειται για μία ρύθμιση που είχε προαναγγελθεί από το υπουργείο Υγείας μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στο ΕΣΥ από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες είχαν γίνει επιπλέον προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στις θέσεις των ανεμβολίαστων υγειονομικών που τέθηκαν υποχρεωτικά εκτός δομών υγείας. Η ηγεσία του υπουργείου είχε διατυπώσει τον προβληματισμό της αρκετό διάστημα πριν, θεωρώντας ότι οι επικουρικοί υγειονομικοί που εργάστηκαν κατά την πανδημία πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται στο ΕΣΥ και να μην απομακρυνθούν, ακόμη κι αν επιστρέψουν οι μόνιμοι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι.

Με άλλη διάταξη ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως τα διοικητικά πρόστιμα μετά των αναλογούντων τόκων που επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση:

α) είτε να εμβολιάστηκαν με δεύτερη δόση εμβολίου ή με μία δόση μονοδοσικού εμβολίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έως και τις 31.12.2022,
β) είτε να εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid-19 από τις αρμόδιες επιτροπές επίσης κατά το ίδιο διάστημα.

Το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τυγχάνει ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα, κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Ειδήσεις σήμερα: 

Βρετανία: Το νοσηλευτικό προσωπικό του NHS απεργεί για πρώτη φορά εδώ και 106 χρόνια