«Περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν στραφεί στην ιδιωτική ασφάλιση, για να καλύψουν τις ανάγκες υγείας τους, είτε μέσω ομαδικών είτε μέσω ατομικών προγραμμάτων υγείας. Για να αυξηθεί ο παραπάνω αριθμός απαιτείται η πρωτοβουλία της πολιτείας να συμπράξει ‘έργω’ , όχι ‘λόγω’, με τον ιδιωτικό τομέα». Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στο ygeiamou.gr o πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, επαναφέροντας το ζήτημα της παροχής κινήτρων από πλευράς του κράτους, υπό τη μορφή φορολογικών εκπτώσεων των δαπανών, που αφορούν στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, «κίνηση, που θα έχει άμεσα και πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, το σύστημα υγείας, αλλά και την ελληνική οικονομία».

Τι ποσοστό των Ελλήνων έχουν συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση υγείας και υπό ποιες προϋποθέσεις αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί;

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μας, εκτιμάμε ότι περίπου 1,5 εκατ. πολίτες έχουν στραφεί στην Ιδιωτική Ασφάλιση για να καλύψουν τις ανάγκες υγείας τους, είτε μέσω ομαδικών είτε μέσω ατομικών προγραμμάτων υγείας. Το δε ζήτημα της αύξησης του ποσοστού των πολιτών που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση υγείας, είναι ένα θέμα πολύ συχνά συζητούμενο, αλλά όχι και αντικείμενο σοβαρού σχεδιασμού έως τώρα. Βλέπετε, δεν πρόκειται για ένα θέμα απλό, υπό την έννοια, ότι δεν βρίσκεται στην απόλυτη σφαίρα ευθύνης της ιδιωτικής ασφάλισης, για να το επιλύσει και θέσει σε εφαρμογή μόνη της. Αντίθετα, το θέμα απαιτεί την πρωτοβουλία της πολιτείας να συμπράξει «έργω», όχι λόγω, με την ιδιωτική ασφάλιση, προς όφελος των πολιτών της. Μια πρώτη κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή είναι, για παράδειγμα, η παροχή κινήτρων, υπό την μορφή φορολογικών εκπτώσεων των δαπανών που αφορούν στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, κίνηση που θα έχει άμεσα και πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, το σύστημα υγείας, αλλά και την ελληνική οικονομία.

Στην ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ η Κομισιόν εστιάζει στο γεγονός ότι το ένα τρίτο της υγειονομικής περίθαλψης πληρώνεται απευθείας από την τσέπη των ελληνικών νοικοκυριών. Τι δεν κάνει η Ελλάδα, που κάνουν άλλες χώρες και πόσο εφικτό είναι να αλλάξει άμεσα αυτή η κατάσταση;

Πράγματι, όπως αποκαλύπτουν και τα επίσημα δημοσιευμένα από το 2011 κι εξής στοιχεία του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας της ΕΛΣΤΑΤ, οι Έλληνες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για την περίθαλψη της υγείας τους. Ενδεικτικά, για το 2018 πού έχουμε τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, επί συνόλου14,3 δις ευρώ δαπανών υγείας στη χώρα, οι πολίτες χρηματοδοτούν σχεδόν 6 (5,8 για την ακρίβεια) δις, με άμεσες ιδιωτικές πληρωμές και μέσω της ιδιωτικής τους ασφάλισης. Σαν ποσοστό η ιδιωτική συμμετοχή των Ελλήνων στη χρηματοδότηση των συνολικών δαπανών υγείας της χώρας μας είναι διπλάσια από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και αυτό συμβαίνει επειδή ως λαός παραμένουμε επικίνδυνα ανασφάλιστοι και στην υγεία. Και λέμε αυτό, καθώς από το ποσό των 6 περίπου δις, που προαναφέραμε, μόλις 630 εκατ. πληρώνονται μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, Πιο απλά, η ιδιωτική ασφάλιση χρηματοδοτεί λίγο περισσότερο από το 1/10 των ιδιωτικών δαπανών, ενώ όλη η λοιπή ιδιωτική χρηματοδότηση, στην οποία περιλαμβάνονται και άτυπες πληρωμές, εκταμιεύεται από τα ίδια τα νοικοκυριά.

Εκείνο που έχουν κάνει άλλες χώρες και δεν έχει κάνει ακόμη η Ελλάδα είναι η αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης και η επίσημη αναγνώριση ρόλου στο σύστημα ασφάλισης υγείας στη χώρα μας. Το σύστημα ασφάλισης και περίθαλψης υγείας που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα, έχει φθάσει στα όρια του, καθώς σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση των αναγκών μιας άλλης εποχής και μιας διαφορετικής, οικονομικά, νοσολογικά κλπ, κοινωνίας. Συνεπώς, ένα από τα όσα πρέπει να γίνουν άμεσα είναι ο επανασχεδιασμός του συστήματος, στο οποίο θα έχει θέση και ρόλο ξεκάθαρο και η ιδιωτική ασφάλιση ως συμπληρωματική της κοινωνικής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, κατ’ αρχάς, και η παροχή κινήτρων για την αγορά ασφαλιστηρίων υγείας, που προανέφερα. Είναι σαφείς οι άμεσες και ξεκάθαρα θετικές επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης από πλευράς της πολιτείας, τόσο σε ό,τι αφορά την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη της υγείας των πολιτών, την λειτουργία του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και τα έσοδα του κράτους, από την αύξηση των εισπραττόμενων φόρων, όπως ενδεικτικά, από την αύξηση των νόμιμα τιμολογημένων υπηρεσιών υγείας, όσο και από τους φόρους επί των ασφάλιστρων, αλλά και του κύκλου εργασιών των ασφαλιστικών εταιριών και των παρόχων υγείας.

Πριν το ξέσπασμα της πανδημίας είχαν ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με το ενδεχόμενο συμπράξεων, με στόχο η ιδιωτική ασφάλιση να γίνει ακόμα πιο φθηνή και προσιτή. Σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές οι διαβουλεύσεις σήμερα;

Ως ο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης του ασφαλιστικού κλάδου, η ΕΑΕΕ έχει επαφές και επιδιώκει την ανοιχτή επικοινωνία με όλα τα υπουργεία και τις διοικητικές αρχές που άπτονται των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Με το Υπουργείο Υγείας η επικοινωνία είναι επίσης διαρκής, καθώς υπάρχουν σημαντικά θέματα του πεδίου ευθύνης του εν λόγω Υπουργείου, τα οποία απασχολούν και την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, με πλέον επίκαιρο εκείνο της ανάπτυξης των νέων, ελληνικών DRGs, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή στο σύστημα υγείας ως μέθοδος αποζημίωσης των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών της χώρας. Η ΕΑΕΕ, επιδιώκοντας από χρόνια το «νοικοκύρεμα», ας μου επιτραπεί η έκφραση, του συστήματος αποζημιώσεων των δευτεροβάθμιων υπηρεσιών στη χώρα μας, σε όλο το φάσμα του συστήματος υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό, υπογράμμιζε την ανάγκη εισαγωγής του πλέον σύγχρονου, αποτελεσματικού και δίκαιου συστήματος πληρωμών, το οποίο εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο πλέον. Αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο των ‘Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων’, των γνωστών μας DRG. Έτσι, όταν συστήθηκε από το ελληνικό κράτος το Ινστιτούτο DRG, με σκοπό την ανάπτυξη και θέση σε εφαρμογή νέων, άρτιων και ορθά κοστολογημένων ελληνικών DRG ν, η ΕΑΕΕ προχώρησε σε μια πραγματική ΣΔΙΤ, στηρίζοντας τις επιμέρους απαραίτητες εργασίες του Ινστιτούτου, ώστε να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του όλου έργου του. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα βοηθήσει στον καλύτερο προγραμματισμό, την οργάνωση και την κοστολόγηση των παροχών τόσο της κοινωνικής, όσο και της κοινωνικής ασφάλισης. Το εν λόγω έργω είναι σε εξέλιξη και ως εκ τούτου και η επικοινωνία μας με το Ινστιτούτο, όσο και το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.

Πόσο ευέλικτα ήταν τα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας εν μέσω κορωνοϊού;

Πολύ νωρίς, αμέσως με την επίσημο χαρακτηρισμό ως τέτοιας της πανδημίας, οι ασφαλιστικές εταιρίες επέδειξαν εξαιρετική επικοινωνιακή δεξιότητα, γνωστοποιώντας τόσο προς τα δίκτυά τους όσο και προς τους ασφαλισμένους τους απευθείας, τι ισχύει σε ό,τι αφορά τις παροχές των προγραμμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό έγινε γνωστό ότι τα περισσότερα ασφαλιστήρια υγείας κάλυπταν κανονικά τις δαπάνες νοσηλείας για το νέο κορωνοϊο, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που έθεσε σε εφαρμογή το ελληνικό κράτος. Επίσης, δεδομένου ότι στην αγορά υπάρχουν και κάποια, λίγα στον αριθμό, ασφαλιστήρια που προβλέπουν σχετική εξαίρεση της κάλυψης πανδημίας, οι εταιρίες ανακοίνωσαν έγκαιρα ότι γίνεται είτε άρση της εξαίρεσης είτε αναστολή της. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική άρση ή αναστολή της εν λόγω εξαίρεσης εφαρμόστηκε και στις ασφαλίσεις ζωής, κάτι το οποίο επίσης επικοινωνήθηκε χωρίς χρονοτριβή στους ασφαλισμένους, ώστε να είναι πλήρως και σωστά ενημερωμένοι.

Τι προσαρμογές έχουν γίνει στις παροχές εν μέσω πανδημίας και με δεδομένο ότι θα συνεχίσει να υπάρχει η Covid-19 και τα επόμενα χρόνια;

Μια από τις πρώτες προσαρμογές στις παροχές, όπως σας ανέφερα, είναι εκείνη της άρσης ή αναστολής της εξαίρεσης κάλυψης της πανδημίας, από όσα ασφαλιστήρια προβλεπόταν κάτι τέτοιο. Εν συνεχεία, μια ακόμη αλλαγή που θα μπορούσε να αναφερθεί είναι εκείνη της κάλυψης του ελέγχου για την covid-19 στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου, αλλά και γενικότερα της κάλυψης του εν λόγω ελέγχου, εφόσον υπάρχουν τα σχετικά συμπτώματα. Οι ασφαλιστικές εταιρίες, με άλλα λόγια ακολουθούν και προσαρμόζονται στις ρυθμίσεις και τις οδηγίες που εκδίδονται από το κράτος, το οποίο έχει και την πρώτη ευθύνη και λόγο στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού, κατά το φυσικό του ρόλο. Αυτό θα συνεχίσει και να κάνει η αγορά μας, σε ό,τι αφορά την τρέχουσα πανδημία, για την οποία, όπως όλοι ελπίζουμε και εκτιμάμε, σύντομα, θα βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι ίασης και αντιμετώπισης από την ιατρική επιστήμη και την φαρμακολογία, ώστε στο εξής θα αποτελεί ανάλογο της γρίπης και των εποχικών ιώσεων.

6) Τι προβλέπεται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, απειλητικά και σπάνια νοσήματα), αναφορικά με την κάλυψή τους από ιδιωτικό πακέτο ασφάλισης σε προσιτή τιμή;

Η λειτουργία της ασφάλισης στηρίζεται στην ασφάλιση όσο το δυνατό μεγαλύτερου πλήθους ατόμων, ώστε οι δαπάνες υγείας, στην περίπτωση της ασφάλισης υγείας, που θα προκύψουν στα μέλη της ασφαλισμένης ομάδας, να χρηματοδοτούνται επαρκώς από τις εισφορές (ασφάλιστρα) όλων των μελών. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εταιρίες, ακριβώς αυτό επιδιώκουν και αυτό πράττουν, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, κοινωνικές, οικονομικές κλπ, ώστε να περιλάβουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο πλήθος συμπολιτών μας στις «ομάδες» τους, δηλαδή τα ασφαλιστικά προγράμματα που διαθέτουν. Μάλιστα, αυτός ο ίδιος ο ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών επηρεάζει, βεβαίως, και την εμπορική τους πολιτική, συμπιέζοντας τις τιμές των ασφαλίστρων προς όφελος των καταναλωτών. Αυτό ακριβώς ισχύει και για τις ομάδες πληθυσμού που αναφέρατε, καθώς όλο και περισσότερες εταιρίες διαθέτουν ασφαλιστήρια προσαρμοσμένα στις αυξημένες και ενίοτε ιδιαίτερες νοσολογικά ανάγκες ομάδων του πληθυσμού, αναπτύσσοντας ειδικά προγράμματα διαχείρισης ασθενειών και νόσων.