Προβληματισμό προκάλεσαν οι τεκμηριωμένες με στατιστικά στοιχεία επισημάνσεις του κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου για τις ασφαλίσεις στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurοlife ERB, στην πατέμβασή του στο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλιση που οργανώνει το ygeiamou.gr με τη στήριξη του ΘΕΜΑτος, περιέγραψε μια «κουλτούρα» ασφάλισης στην Ελλάδα, η οποία δεν συμβαδίζει με την παγκόσμια πρακτική. Σοκαριστικό ήταν το παράδειγμά του σχετικά με τα αποταμιευτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα: Οι Έλληνες δαπανούν ποσό ίσο με το 0.8% του ΑΕΠ για κεφαλαιοποιητικά προγράμματα, ενώ οι χώρες του ΟΟΣΑ βρίσκεται πολύ υψηλότερα. Πιο συγκεκριμένα οι Έλληνες έχουν χρήματα για μόλις 3 ημέρες, ενώ άλλοι λαοί έχουν αποταμίευση για ενάμιση χρόνο.

Παρόμοια είναι η εικόνα και για άλλους τομείς ασφάλισης, όπως πχ τα ασφαλιστικά συμβόλαια για την κατοικία. «Σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα, μόλις το 16% των πολιτών προνοούν για την ασφάλιση της κατοικίας τους. Και οι ασφαλιστικές εταιρείες αντασφαλίζονται για το ενδεχόμενο σεισμών με ποσά ύψους 9 δισ. ευρώ».